Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành phiên bản mới.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Triệu Đức Hạnh - Giám đốc Sở; các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ.

(Quang cảnh buổi tập huấn)

Hội nghị được nghe Đơn vị cung cấp Hệ thống quản lý văn bản và điều hành thuyết trình cụ thể, chi tiết những điểm mới của Phiên bản mới so với Phiên bản hiện đang sử dụng, đồng thời hướng dẫn việc sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; lập và quản lý hồ sơ công việc điện tử. Sau khi nghe nội dung thuyết trình, cán bộ, công chức, viên chức đề nghị Đơn vị VNPT giải đáp những thắc mắc, yêu cầu trong việc sử dụng, đồng thời sôi nổi đóng góp các ý kiến để Hệ thống quản lý văn bản và điều hành hoàn thiện hơn, phù hợp với chức thực tiễn công việc của cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ.

(Đơn vị VNPT thuyết trình Phiên bản mới của Hệ thống)

Phát biểu kết luận chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Triệu Đức Hạnh - Giám đốc Sở Nội vụ yêu cầu các cán bộ, công chức, viên chức chủ động học tập, sử dụng thành thạo Hệ thống quản lý văn bản và điều hành phiên bản mới, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng chí đề nghị Chi cục Văn thư - Lưu trữ chủ trì phối hợp với Văn phòng hướng dẫn các phòng, ban thực hiện lập hồ sơ công việc và lưu trữ hồ sơ điện tử trên Hệ thống quản lý Văn bản và điều hành Sở Nội vụ; trên cơ sở thực tiễn sử dụng Hệ thống tại Sở Nội vụ, phối hợp với Nhà cung cấp hoàn thiện Hệ thống quản lý văn bản và điều hành phiên bản mới; đồng thời hướng dẫn các sở, ngành, địa phương sử dụng Hệ thống, tạo lập và quản lý hồ sơ công việc điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh./.

                                                                                                                                 Văn phòng

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác