Tài liệu Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP

Tài liệu Hội nghị xin mời xem các tệp đính kèm dưới đây./.

Một số điểm mới của Nghị định 30/2020/NĐ-CP:  http://sonoivu.namdinh.gov.vn/documents/download.aspx?id=1446

Nghị định 30/2020/NĐ-CP: http://sonoivu.namdinh.gov.vn/documents/download.aspx?id=1447

 

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác