Tập huấn Nghiệp vụ Văn thư Lưu trữ năm 2018

         Đến dự và truyền đạt nội dung có PGS.TS.Đào Đức Thuận – Chủ nhiệm khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội; TS.Cam Anh Tuấn – Phó Chủ nhiệm khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội; Bà Trần Thị Thúy Hiền – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định; Bà Trần Thị Thu Hương – Chi cục trưởng Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh Nam Định và toàn thể công chức, viên chức Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh Nam Định.

          Nội dung buổi tập huấn đã giúp cho công chức, viên chức Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh Nam Định nắm bắt và nâng cao hơn kỹ năng, nghiệp vụ về tổ chức khai thác giá trị tài liệu lưu trữ, bao gồm: khái niệm, mục đích, yêu cầu và các hình thức phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, kỹ năng phục vụ khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ, kỹ năng công bố và giới thiệu tài liệu lưu trữ, kỹ năng trưng bầy và  triển lãm tài liệu lưu trữ./. 
                                                                               

                                                                Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh Nam Định

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác