Tập huấn "Quản lý hồ sơ, tài liệu điện tử và xây dựng, tổ chức dự án lưu trữ"

Lớp tập huấn có 40 học viên tham gia, được tổ chức tại trụ sở Trung tâm Lưu trữ quốc gia I do các giảng viên của Đại học Khoa học xã hội nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, cán bộ lãnh đạo của Trung tâm Lưu trữ quốc gia I tham gia giảng dạy.

 Đây là khóa đào tạo, tập huấn ngắn hạn kết hợp tham quan học tập thực tế, các học viên sau khi nghe giảng lý thuyết được tham quan trải nghiệm thực tiễn các hoạt động nghiệp vụ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I như: bảo quản tài liệu; số hóa và quản lý hồ sơ tài liệu điện tử; triển lãm tài liệu lưu trữ…Hầu hết các học viên đều nhận thấy đây là mô hình đào tạo, tập huấn khá mới mẻ, mang tính thực tiễn cao.

 Qua tham quan thực tiễn các hoạt động nghiệp vụ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, các học viên hiểu sâu thêm về ngành cũng như cảm thấy yêu quý gắn bó hơn với công việc của mình. Các học viên đều bày tỏ cảm xúc thích thú khi được tham gia các khóa đào tạo như vậy và mong muốn được tham gia các khóa học tiếp theo. 


 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác