Thông báo tuyển sinh Lớp bồi dưỡng "Kỹ năng nghiệp vụ hành chính văn phòng và văn thư - lưu trữ"

          Nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội về bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ trong công tác Hành chính văn phòng và văn thư Lưu trữ, mục đích chuyển đổi lĩnh vực công tác khác sang lĩnh vực hành chính văn phòng, văn thư, lưu trữ; Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội mở lớp “Kỹ năng, nghiệp vụ hành chính - văn phòng và văn thư Lưu trữ” học trực tuyến và cấp chứng chỉ trong tháng 8,9/ 2021. Các cá nhân tập thể có nhu cầu có thể xem nội dung chi tiết tại file đính kèm.

  Thông báo tuyển sinh lớp ngắn hạn.pdf

  Lịch học khóa ngắn hạn tháng 8-9 năm 2021.pdf

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác