Thông báo tuyển sinh Lớp bồi dưỡng "Kỹ năng nghiệp vụ hành chính văn phòng và văn thư - lưu trữ" tháng 9/2021
Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu có thể xem nội dung chi tiết tại file đính kèm.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác