Tiếp nhận con dấu hết giá trị sử dụng để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử tại Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định

Tham dự buổi bàn giao và tiếp nhận con dấu, về phía Trung tâm Lưu trữ - Sở Nội vụ tỉnh Nam Định có ông Mai Đức Trung - Phó Giám đốc Trung tâm, bà Đinh Thị Khuyên - Đại điện bộ phận Thu thập, Bảo quản tài liệu lưu trữ; về phía Phòng PC06 Công an tỉnh có ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Trưởng phòng, bà Dương Thị Huyền - Cán bộ.

Tại buổi bàn giao, đại diện Phòng PC06 - Công an tỉnh đã bàn giao các con dấu ướt hết giá trị sử dụng của HĐND và UBND xã Nghĩa Thắng và xã Nghĩa Phúc thuộc huyện Nghĩa Hưng, HĐND và UBND xã Hải Toàn thuộc huyện Hải Hậu, HĐND xã Yên Xá thuộc huyện Ý Yên, HĐND và UBND xã Mỹ Xá và xã Lộc Hoà thuộc thành phố Nam Định.

Sau khi tiếp nhận, Trung tâm Lưu trữ tỉnh sẽ tổ chức bảo quản và quản lý con dấu hết giá trị sử dụng theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về con dấu hết giá trị sử dụng, đồng thời cung cấp con dấu hết giá trị sử dụng phục vụ nghiên cứu lịch sử tại Phòng đọc của Trung tâm Lưu trữ tỉnh./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác