Tọa đàm khoa học hoạt động dịch vụ lưu trữ
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'CỤCVĂNTHU À ARCHIVES SDEPARTMENT VIETN BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC TỌA ĐÀM KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ LƯU TRỮ Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2022'
Thời gian: 8h00, thứ Tư, ngày 28 tháng 9 năm 2022.
Địa điểm: Hội trường tầng 2, Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ, số 02 Phố Trạm, Long Biên, Hà Nội.
 Hình thức: Trực tiếp (Đại biểu và báo cáo viên tại Hà Nội) và trực tuyến (Đại biểu và báo cáo viên tại các tỉnh, thành phố trực thuôc Trung ương).
 Tham dự Tọa đàm là các cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ đại diện các cơ quan Bộ, ngành Trung ương; Sở Nội vụ, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ lưu trữ; các cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ của các đơn vị chức năng và sự nghiệp thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước…
 Ban Tổ chức Tọa đàm hy vọng các đại biểu, báo cáo viên tham dự đầy đủ và tích cực đóng góp ý kiến để Tọa đàm thành công tốt đẹp.
Chương trình và Kỷ yếu Tọa đàm khoa học đính kèm:
chuongtrinhtoadam-28-9-175532-260922-89.pdf

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác