Tọa đàm trao đổi nghiệp vụ Lưu trữ trong thời kỳ Chuyển đổi số

Tham dự buổi Tọa đàm, về phía Ban chấp hành Trung ương Hội VTLT Việt Nam có ông Hoàng Quốc Tuấn – Nguyên Cục trưởng Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng – Chủ tịch Hội; ông Nguyễn Văn Lanh - Nguyên Cục trưởng Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng – Phó Chủ tịch Hội; ông Trần Hoàng – Nguyên Cục trưởng Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước – Phó Chủ tịch Hội;  bà Vũ Hồng Mây – Nguyên Phó Cục trưởng Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng – Thư ký Hội, Phó Giáo sư Vương Đình Quyền – Khoa Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng – Trường Đại học KHXH&NV – Đại Học Quốc Gia Hà Nội; Phó Giáo sư Nguyễn Văn Hàm – Khoa Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng – Trường Đại học KHXH&NV – Đại Học Quốc Gia Hà Nội; ông Nguyễn Công Trường – Nguyên Trưởng phòng Lưu trữ Thành ủy Hà Nội – Chủ tịch Hội VTLT Hà Nội; Tiến sỹ Nguyễn Cảnh Đương – Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Văn thư Lưu trữ - Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ; bà Đặng Thị Đào – Chánh Văn phòng Hội; Về phía tỉnh Nam Định có bà Vũ Thị Yến – Phó Trưởng phòng VTLT - Sở Nội vụ tỉnh Nam Định; bà Lê Thị Thu Hà – Chuyên viên phòng VTLT - Sở Nội vụ tỉnh Nam Định; bà Lâm Thị Bích Hường – Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ, ông Mai Đức Trung – Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ và các viên chức của Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định.

Bà Trần Thị Thu Hương, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định

giới thiệu về sơ lược về Trung tâm

Tại buổi Tọa đàm, Bà Trần Thị Thu Hương – Giám đốc Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định đã giới thiệu về sơ lược về Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định và hoạt động nghiệp vụ của Trung tâm  từ khi thành lập, nêu những kết quả đã đạt được và những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động của Trung tâm đặc biệt trong thời kỳ chuyển đổi số hiện nay.

Bà Vũ Thị Yến – Phó phòng Văn thư Lưu trữ Sở Nội vụ đã báo cáo kết quả đã đạt được trong công tác quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ và khó khăn hạn chế về công tác này của tỉnh Nam Định.

 

   PGS.TS.NGUT Vũ Thị Phụng đã giới thiệu thành viên đoàn tham gia buổi Tọa đàm

Đại diện BCH Hội VTLT Việt Nam, PGS.TS.NGUT Vũ Thị Phụng đã giới thiệu thành viên đoàn tham gia buổi Tọa đàm và nhấn mạnh các nội dung cần trao đổi trong buổi Tọa đàm. Các thành viên của Ban chấp hành Trung ương hội Văn thư Lưu trữ Việt Nam trên cơ sở báo cáo kết quả đã đạt được và những vướng mắc của Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định, đã chúc mừng những kết quả đã đạt được của Trung tâm, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay nhằm giúp tháo gỡ những hạn chế, vướng mắc trong hoạt động nghiệp vụ VTLT tỉnh Nam Định nói chung và nghiệp vụ về Lưu trữ của Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định nói riêng.

 

Ông Hoàng Quốc Tuấn, Nguyên Cục trưởng Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng,

Chủ tịch Hội ý kiến tại buổi Tọa đàm