Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định tăng cường học tập, trao đổi kinh nghiệm tại một số địa phương

Tại buổi làm việc, đoàn đã được nghe Lãnh đạo của Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh Thái Bình và Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Nam giới thiệu đến lịch sử hình thành và quá trình phát triển; báo cáo tình hình hoạt động cũng như chia sẻ những kinh nghiệm, kết quả đã đạt được của 02 đơn vị trong thời gian vừa qua.

Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Trần Thị Thu Hương đã đánh giá cáo kết quả hoạt động của Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh Thái Bình và Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Nam và cùng thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng các đề án chỉnh lý tại địa phương; hoạt động số hóa tài liệu; tự chủ tài chính… Đồng chí Trần Thị Thu Hương cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh Thái Bình và Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Nam đã dành thời gian đón tiếp và làm việc với đoàn; mong muốn  duy trì mối quan hệ gắn bó lâu dài, tiếp tục trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động với Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh Thái Bình và Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Nam nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ 4.0.

Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định tại Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh Thái Bình