Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định tham quan và làm việc với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, III về công bố tài liệu

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định đã nêu thực trạng khối tài liệu hiện có của Trung tâm và nội dung tài liệu sẽ công bố trong năm 2023, đề nghị Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, III giới thiệu, chia sẻ tài liệu lưu trữ về tỉnh Nam Định nói chung và các nội dung sẽ công bố nói riêng. Về phía Lãnh đạo Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, III cũng đã trao đổi thực tế và sẵn sàng chia sẻ các tài liệu lưu trữ về tỉnh Nam Định và các nội dung tỉnh sẽ công bố. Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định cũng đã đi tham quan thực tế các hoạt động nghiệp vụ đã và đang được triển khai tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I và Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.

 

                    Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I Trần Thị Mai Hương tặng quà lưu niệm cho

Giám đốc Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định Trần Thị Thu Hương