Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định tiếp nhận hồ sơ, tài liệu có THBQ vĩnh viễn từ Vp UBND huyện Hải Hậu

Trong buổi lễ bàn giao và tiếp nhậnLãnh đạo Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định nêu rõ việc giao nộp tài liệu lưu trữ của cơ quan tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử là công việc cần thiết theo quy định đảm bảo bổ sung, hoàn thiện các Phông lưu trữ tài liệu của tỉnh góp phần phục vụ hoạt động thực tiễn, nghiên cứu lịch sử, khoa học....phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Nam Định. Lãnh đạo Trung tâm Lưu trữ tỉnh cũng đề nghị VP UBND huyện Hải Hậu tiếp tục quan tâm đến công tác thu thập, phân loại, lập hồ sơ và lựa chọn tài liệu có THBQ vĩnh viễn  giao nộp vào Lưu trữ Lịch sử theo đúng quy định.

    

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác