Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định tiếp nhận hồ sơ, tài liệu có THBQ vĩnh viễn từ VP Ủy ban nhân dân tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh và Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình

 Trong buổi lễ bàn giao và tiếp nhận, Lãnh đạo Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định nêu rõ việc giao nộp tài liệu lưu trữ của cơ quan tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử là công việc cần thiết theo quy định đảm bảo bổ sung, hoàn thiện các Phông lưu trữ tài liệu của tỉnh góp phần phục vụ hoạt động thực tiễn, nghiên cứu lịch sử, khoa học....phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Nam Định. VP UBND tỉnh được đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện rất tốt công tác này. Tuy nhiên, lãnh đạo Trung tâm Lưu trữ cũng đề nghị VP UBND tỉnh Nam Định tiếp tục quan tâm đến công tác phân loại, lập hồ sơ và lựa chọn tài liệu có THBQ vĩnh viễn  giao nộp vào Lưu trữ Lịch sử theo đúng quy định.

Trước đó, Kho bạc Nhà nước tỉnh cũng đã tiến hành giao nộp khối tài liệu có thời gian từ năm 1990 – 2009, gồm 19 hộp, 88 hồ sơ, tương đương 2,5 mét. Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình giao nộp khối tài liệu gồm 01 hộp tương ứng 10 hồ sơ vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh./.               

Hình ảnh đại diện KBNN giao nộp và TTLT tỉnh tiếp nhận tài liệu lưu trữ

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác