Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” do Thanh tra Chính phủ tổ chức

Cuộc thi có mục đích nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, góp phần phòng, chống tham nhũng; Phát huy tính tiên phong, gương mầu của của cán bộ, đảng viên trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thúc đẩy sự quan tâm, phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tạo sức lan tỏa, hình thành ý thức tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Đối tượng tham gia Cuộc thi: tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên cả nước.

- Câu hỏi và bài dự thi: Đề thi có hai phần.

+ Phần 1 gồm 25 câu hỏi thi trắc nghiệm về kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; hiểu biết về sự phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng qua các thời kỳ…

+ Phần 2 có 01 câu hỏi tự luận người dự thi trình bày các giai đoạn phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng từ năm 1945 đến nay ở nước ta; đánh giá về tình hình tham nhũng trong thời gian gần đây, cũng như có đề xuất giải pháp nào để ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng ở nước ta trong thời gian tới (các thí sinh viết ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu và trình bày không quá 08 trang A4).

- Thi gian tổ chức Cuộc thi:

+ Vòng sơ kết: Từ khi phát động cuộc thi đến tháng 10/2021. Vòng sơ kết chấm lấy 100 bài dự thi hoặc 10% tổng số bài dự thi có điểm cao nhất vào Vòng chung kết.

+ Vòng chung kết: Tháng 10 - 11/2021.

Ban Tổ chức Cuộc thi lựa chọn ra các giải theo cơ cấu: 01 giải nhất; 02 giải nhì; 03 giải 3; 10 giải khuyến khích và 03 tập thể cho Bộ, ngành, địa phương có số người dự thi nhiều nhất và cho Bộ, ngành, địa phương có nhiều nhất số bài dự thi đạt giải.

Thời gian nhận bài dự thi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Nam Định gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 05/10/2021.

Thanh tra Chính phủ đã công bố Tài liệu cuộc thi bao gồm: thể lệ cuộc thi, đề thi, mẫu bài dự thi. Xem chi tiết tại đây. 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác