Giới thiệu Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Nghị định số 55/2022/NĐ-CP có 03 Chương và 21 Điều. Trong đó, Điều 5 Chương I đã nêu rõ những hành vi bị nghiêm cấm trong xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cụ thể:

- Cố ý không cập nhật hoặc cập nhật thông tin, dữ liệu không đầy đủ, không chính xác; làm sai lệch thông tin, thay đổi, xóa, hủy dữ liệu trái pháp luật trong Cơ sở dữ liệu.

- Truy cập trái phép vào Cơ sở dữ liệu.

- Khai thác, sử dụng, tiết lộ thông tin trong cơ sở dữ liệu trái pháp luật hoặc lợi dụng việc cung cấp thông tin để trục lợi.

- Phá hủy, phá hoại, làm hư hỏng hoặc hủy hoại hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin hoặc cản trở quá trình vận hành, duy trì ổn định, liên tục của Cơ sở dữ liệu.

Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2022.

Xem toàn văn Nghị định tại đây  

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác