Hội nghị công bố công khai Kết luận thanh tra tại Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định

Tham dự hội nghị có: Ông Triệu Đức Hạnh - Giám đốc Sở Nội vụ, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ - Trưởng Đoàn thanh tra và các ông, bà thành viên Đoàn thanh tra; Đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch có ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Sở, lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tổ chức - Pháp chế, Văn phòng Sở.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ - Trưởng Đoàn thanh tra

 Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ - Trưởng Đoàn thanh tra đại diện cơ quan tiến hành thanh tra đọc toàn văn Kết luận thanh tra số 2151/KL-SNV ngày 26/10/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ.

Ông Triệu Đức Hạnh - Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Triệu Đức Hạnh - Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thực hiện việc công khai Kết luận thanh tra theo quy định. Đồng thời, đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra trong Kết luận thanh tra. Tại hội nghị, ông Triệu Đức Hạnh - Giám đốc Sở Nội vụ cũng thông tin về một số công việc trọng tâm của ngành đang tập trung nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phát biểu nhất trí và tiếp thu toàn bộ nội dung trong Kết luận thanh tra của Sở Nội vụ; chỉ đạo các phòng chuyên môn tham mưu cho Sở xây dựng ngay kế hoạch khắc phục các hạn chế, tồn tại mà Đoàn thanh tra đã chỉ ra./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác