Hội nghị công bố Quyết định thanh tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra có đồng chí Triệu Đức Hạnh, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Đoàn thanh tra, Tổ giám sát hoạt động đoàn thanh tra. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo có đồng chí Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo, công chức phòng Tổ chức- Cán bộ, Thanh tra  Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đồng chí Đinh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra

 Tại buổi công bố, đồng chí Đinh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra đã công bố toàn văn bố Quyết định thanh tra số 2275/QĐ-SNV ngày 04/11/2022 của Sở Nội vụ; Quyết định số 2307/QĐ-SNV ngày 08/11/2022 về việc thành lập Tổ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra. Đồng thời, thống nhất nội dung, cách thức, thời gian tiến hành thanh tra trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

Đồng chí Triệu Đức Hạnh, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra, đồng chí Triệu Đức Hạnh, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nội vụ nêu rõ mục đích, yêu cầu, sự cần thiết trong hoạt động thanh tra. Yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện thanh tra đảm bảo nội dung, thời gian theo kế hoạch đã được phê duyệt; trong quá trình thanh tra phải đảm bảo khách quan, công tâm và theo trình tự, thủ tục quy định. Đồng thời, đề nghị Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập và các phòng có liên quan thuộc Sở phối hợp với Đoàn thanh tra trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu và tạo điều kiện về địa điểm làm việc để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc chấp hành Quyết định thanh tra số 2275/QĐ-SNV ngày 04/11/2022 của Sở Nội vụ. Qua thanh tra giúp cho sở đánh giá được toàn diện các nội dung về công tác cán bộ thuộc trách nhiệm của sở, để từ đó thực hiện tốt hơn, nâng cao chất lượng công tác quản lý về công tác tổ chức cán bộ. Đồng thời, chỉ đạo phòng Tổ chức - Cán bộ làm đầu mối, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu của Đoàn thanh tra; bố trí các điều kiện để Đoàn thanh tra làm việc trong thời gian thanh tra trực tiếp./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác