Hội nghị công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện Nghĩa Hưng

Tham dự buổi công bố, có đồng chí Đinh Ngọc Hải - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra. Về phía UBND huyện Nghĩa Hưng có đồng chí Trần Văn Dương - Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo, công chức các phòng chuyên môn trong kế hoạch thanh tra.

Đồng chí Đinh Ngọc Hải - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn Thanh tra

Tại buổi công bố Quyết định, đồng chí Đinh Ngọc Hải - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Quyết định Thanh tra của Sở Nội vụ về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Nghĩa Hưng. Đồng thời yêu cầu các thành viên Đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc quy chế của đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đã được duyệt; không kéo dài, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường đơn vị được thanh tra; thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình tiến hành thanh tra tại các cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Trần Văn Dương - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra, đồng chí Trần Văn Dương - Chủ tịch UBND huyện nhất trí với Quyết định thanh tra của Sở Nội vụ, đồng thời chỉ đạo các phòng, đơn vị cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho Đoàn thanh tra; tạo mọi điều kiện để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác