Hội nghị công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện Vụ Bản

Tham dự buổi công bố có: Ông Đinh Ngọc Hải - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn Thanh tra, bà Bùi Thị Hoa - Quyền Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Phó trưởng Đoàn thanh tra và các ông, bà thành viên Đoàn thanh tra; Đại diện huyện Vụ Bản có ông Nguyễn Khắc Xung - Chủ tịch UBND huyện, ông Phạm Quốc Hưng - Trưởng ban Tổ chức - Nội vụ huyện, ông Lại Văn Hiếu - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Tại hội nghị, ông Đinh Ngọc Hải - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 882/QĐ-SNV ngày 12/5/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ và Kế hoạch thanh tra đã được Giám đốc Sở phê duyệt.

Ông Nguyễn Khắc Xung - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Khắc Xung - Chủ tịch UBND huyện thay mặt UBND huyện tiếp nhận Quyết định thanh tra của Sở Nội vụ và nhất trí với nội dung kế hoạch thanh tra của Đoàn Thanh tra. Đồng thời chỉ đạo Ban Tổ chức - Nội vụ huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và các đơn vị được thanh tra trực tiếp và các đơn vị có liên quan chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra theo kế hoạch thanh tra của Sở Nội vụ.

Ông Đinh Ngọc Hải - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu giao nhiệm vụ

Ông Đinh Ngọc Hải - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, trưởng đoàn Thanh tra giao nhiệm vụ cho các thành viên đoàn Thanh tra và đề nghị lãnh đạo UBND huyện Vụ Bản, các đơn vị được thanh tra tạo điều kiện phối hợp để Đoàn thanh tra làm việc đạt kết quả./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác