HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 130/2020/NĐ-CP NGÀY 30/10/2020 CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 02/3/2021, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai nội dung Nghị định số 130/2020/NĐ-CP cho toàn thể cán bộ, công chức và viên chức của Sở.

Đồng chí Bùi Thị Hoa - Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ triển khai nội dung Nghị định số 130/2020/NĐ-CP

Được lãnh đạo Sở giao nhiệm vụ triển khai nội dung tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Hoa - Phó Chánh thanh tra phụ trách Thanh tra Sở đã khái quát những nội dung quan trọng và điểm mới tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP so với Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập đã bị bãi bỏ. Đồng thời, đồng chí đã hướng dẫn chi tiết việc điền thông tin vào từng mục của Bản kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định.

Đồng chí Giám đốc Triệu Đức Hạnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Triệu Đức Hạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ quán triệt, yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Sở thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập; người có nghĩa vụ kê khai mà kê khai không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý theo quy định. Đồng thời, đồng chí Giám đốc Sở giao Văn phòng Sở phối hợp với Thanh tra Sở tham mưu, giúp lãnh đạo Sở tổ chức việc thu nộp, rà soát nội dung, niêm yết công khai các Bản kê khai, tài sản của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nộp về Thanh tra Tỉnh đảm bảo đúng thời hạn, đúng quy định./.

   

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác