Hướng dẫn một số nội dung về xử lý kỷ luật đối với cán bộ cấp xã

Để tháo gỡ vướng mắc cho các địa phương và áp dụng thống nhất trong toàn tỉnh, ngày 13/5/2020, Sở Nội vụ đã ban hành văn bản số 711/SNV-TTr để hướng dẫn một số nội dung cụ thể về xử lý kỷ luật đối với cán bộ cấp xã.

Toàn văn nội dung văn bản số 711/SNV-TTr theo file đính kèm.

Công văn 711 - hướng dẫn xử lý kỷ luật cán bộ cấp xã.pdf

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác