image banner
Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
Lượt xem: 170

 Ngày 11/01/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2024/NĐ-CP quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

- Đối tượng áp dụng

 Tại Điều 2 Nghị định quy định cụ thể đối tượng áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước; BHXH Việt Nam, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Ban Cơ yếu Chính phủ, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra Tổng cục, Cục và tương đương thuộc Bộ; Thanh tra Cơ yếu, Chánh Thanh tra Cơ yếu; Thanh tra BHXH Việt Nam, Chánh Thanh tra BHXH Việt Nam; Thanh tra Sở, Chánh Thanh tra Sở; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành, thành viên Đoàn Thanh tra chuyên ngành; đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Trong đó, Nghị định cũng quy định không áp dụng đối với các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Thành lập Thanh tra sở

Điều 17 của Nghị định quy định Thanh tra sở được thành lập theo quy định tại điểm b khoản 2 Điêu 26 của Luật Thanh tra bao gồm:

+ Thanh tra Sở Công Thương;

+ Thanh tra Sở Giao thông vận tải;

+ Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo;

+ Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư;

+ Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ;

+ Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Thanh tra Sở Nội vụ;

+ Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Thanh tra Sở Tài chính;

+ Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường;

+ Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông;

+ Thanh tra Sở Tư pháp;

+ Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao, Thanh tra Sở Du lịch;

+ Thanh tra Sở Xây dựng;

+ Thanh tra Sở Y tế.

Đồng thời, Nghị định cũng quy định rõ tại những sở không thành lập cơ quan thanh tra theo quy định tại khoản 1 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Thanh tra sở căn cứ vào yêu cầu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tại địa phương và biên chế được giao. Trường hợp Thanh tra sở được luật quy định thì thực hiện theo quy định của luật và văn bản hướng dẫn thi hành.

- Tổ chức, hoạt động của Thanh tra sở

Tại Điều 18 quy định về tổ chức, hoạt động của Thanh tra sở cụ thể:

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra sở, Chánh Thanh tra sở và tổ chức, hoạt động của Thanh tra sở được thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP , Nghị định này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Việc thành lập Thanh tra sở phải bảo đảm đáp ứng các tiêu chí như thành lập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở theo quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương.

Tại những sở không thành lập cơ quan thanh tra, Giám đốc sở giao đơn vị thuộc sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thanh tra sở có con dấu và tài khoản riêng./.

Toàn văn Nghị định số 03/2024/NĐ-CP Nghi-dinh-so-03-2024-ND-CP.pdf

Thanh tra Sở
Tin khác
1 2 
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Video Sự Kiện
  • Video: Cách phân loại để trả lương theo vị trí việc làm như thế nào?
  • Video: [Dự đoán] Mức lương cơ sở năm 2024 sẽ như thế nào?
  • Chính thức có lộ trình sáp nhập xã, huyện 2023-2025
  • Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Sẽ Nhận Thêm 2 Tin Vui Về Tiền Lương Từ 2024
  • Video: Mỗi người đều có 3 dãy số định danh cần nhớ: Đó là gì?
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1