Quyết định ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Nội vụ

Theo đó, Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Nội vụ gồm 35 văn bản.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 19/01/2023.

Nội dung toàn văn Quyết định 32/QĐ-BNV.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác