Thanh tra Bộ Nội vụ công bố Quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Nam Định

Tham dự buổi công bố có ông Nguyễn Mạnh Khương - Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Xuân Đạt - Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng Đoàn Thanh tra cùng các đồng chí thành viên Đoàn Thanh tra; đại diện UBND tỉnh Nam Định có ông Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn liên quan của Sở Nội vụ; Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Phòng Nội chính (VP8) Văn phòng UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Mạnh Khương - Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại buổi công bố, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ ông Nguyễn Mạnh Khương cho biết, những năm qua, Thanh tra Bộ Nội vụ đã tập trung, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, qua đó đã giúp các Bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt hơn về công tác tổ chức cán bộ; kịp thời phát hiện và kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý những vi phạm; đồng thời, ghi nhận những vấn đề thực tiễn để kiến nghị Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, hoàn thiện các quy định có liên quan. Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế của Đoàn thanh tra.

Ông Nguyễn Xuân Đạt - Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng Đoàn Thanh tra

Thay mặt Đoàn Thanh tra, ông Nguyễn Xuân Đạt - Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng Đoàn Thanh tra đã công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 260/QĐ-TTBNV ngày 29/6/2021 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ và Kế hoạch thanh tra, thống nhất lịch thanh tra trực tiếp của Đoàn Thanh tra. Đề nghị UBND tỉnh Nam Định và các cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp, tạo điều kiện, chuẩn bị đầy đủ báo cáo, hồ sơ, tài liệu để Đoàn Thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

Đoàn thanh tra gồm 05 thành viên do Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Xuân Đạt làm Trưởng đoàn; Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ là người giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra. Dự kiến, từ ngày 12/7/2021 đến ngày 23/7/2021, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra đối với 22 cơ quan, đơn vị và 10 huyện, thành phố của tỉnh Nam Định, địa điểm làm việc được bố trí tại trụ sở Sở Nội vụ.

Ông Triệu Đức Hạnh - Giám đốc Sở Nội vụ trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Ông Triệu Đức Hạnh - Giám đốc Sở Nội vụ, thực hiện phân công của UBND tỉnh trình bày Báo cáo của UBND tỉnh theo yêu cầu nội dung của cuộc thanh tra; khái quát một số điểm đặc thù, những khó khăn, vướng mắc và ý kiến kiến nghị đối với Đoàn Thanh tra trong công tác quản lý của Tỉnh về lĩnh vực nội vụ liên quan đến nội dung thanh tra.

Ông Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định 

Ông Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định tiếp nhận Quyết định thanh tra của Bộ Nội vụ và nhất trí với nội dung kế hoạch thanh tra của Đoàn Thanh tra. Đồng thời, chỉ đạo Sở Nội vụ là đầu mối phối hợp với Đoàn Thanh tra, chủ động tham mưu, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh là đối tượng thanh tra trực tiếp của Đoàn thanh tra chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, bố trí thành phần để làm việc với Đoàn thanh tra theo đúng yêu cầu kế hoạch đề ra./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác