Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2021; phát động phong trào thi đua năm 2022
Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng Cờ của UBND tỉnh cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2021.
Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng Cờ của UBND tỉnh cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2021.

Năm 2021, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã tập trung triển khai, thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự được đổi mới mạnh mẽ về biện pháp, hình thức thực hiện, đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử, tạo hiệu ứng lan tỏa nhanh chóng, thu hút đông đảo người dân theo dõi, chia sẻ. Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng mô hình, phong trào theo hướng "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải" thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia với 17 mô hình mới, trong đó có 2 mô hình được Bộ Công an ghi nhận, nhân rộng thực hiện trên toàn quốc...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng đã đề nghị, trong năm 2022 Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế; tập trung nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, vận động; đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt dộng tuyên truyền, vận động. Phát động toàn dân hưởng ứng; xây dựng, nhân rộng các mô hình theo hướng xã hội hóa. Lực lượng Công an với vai trò nòng cốt, chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc nổi lên trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, tạo điều kiện để kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Lãnh đạo Bộ Công an trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2021.
Lãnh đạo Bộ Công an trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2021.

Tại hội nghị, 2 tập thể có thành tích tiêu biểu đã vinh dự được nhận Cờ Thi đua xuất sắc của UBND tỉnh; 10 tập thể được nhận Bằng khen của Bộ Công an; 8 tập thể, 12 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh; 18 tập thể, 56 cá nhân được Công an tỉnh tặng Giấy khen./.  
 

Các tin khác