Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng 07 tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022

1. Nhân dân và cán bộ xã Giao Phong, huyện Giao Thuỷ

Toàn cảnh xã Giao Phong
Toàn cảnh nông thôn mới kiểu mẫu xã Giao Phong (Ảnh sưu tầm)
Giáo dục Giao Phong
Trường THCS Giao Phong - Điểm sáng trong công tác giáo dục tỉnh Nam Định (Ảnh sưu tầm)

- Là xã có lợi thế phát triển nông nghiệp, chủ yếu về trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản.

- Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 80 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2022 còn 0,61%

- Năm 2022 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và đạt chuẩn “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”. Trường tiểu học được công nhận đạt chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” năm 2021. Năm 2021 trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và đạt chuẩn “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”.

- Xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực giáo dục tại Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của UBND tỉnh Nam Định. Đây là xã đầu tiên trong số 204 xã, thị trấn của tỉnh Nam Định được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu với một lĩnh vực nổi trội. Mới đây, vào ngày 16/3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 696/QĐ-BNN-VPĐP phê duyệt Danh mục mô hình thí điểm do Trung ương chỉ đạo thuộc Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn thông minh giai đoạn 2021 - 2025. Theo quyết định, “Mô hình xã nông thôn mới thông minh Giao Phong” (huyện Giao Thủy, Nam Định) là 1 trong 9 mô hình thí điểm.

2. Nhân dân và cán bộ xã Giao Thịnh, huyện Giao Thuỷ

Toàn cảnh nông thôn mới kiểu mẫu xã Giao Thịnh (Ảnh Sưu tầm)
Toàn cảnh nông thôn mới kiểu mẫu xã Giao Thịnh (Ảnh Sưu tầm)
Toàn cảnh nông thôn mới kiểu mẫu xã Giao Thịnh (Ảnh Sưu tầm)
Trường THCS Giao Thịnh (Ảnh Sưu tầm)

- Năm 2022 thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 75,12 triệu đồng, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tính đến 31/12/2022 đạt 96%, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều là 0,99%.

- 100% trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và đạt chuẩn “Xanh – sạch – đẹp – An toàn”.  Xã có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền tại Trường THCS.

- Xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực giáo dục tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 của UBND tỉnh Nam Định

3. Nhân dân và cán bộ xã Giao Tân, huyện Giao Thuỷ

Toàn cảnh nông thôn mới kiểu mẫu xã Giao Thịnh (Ảnh Sưu tầm)

Học sinh Trường Mầm non xã Giao Tân (Giao Thủy)

tham gia lớp học áp dụng phương pháp giáo dục tiên tiến Montessori. (Ảnh Báo Nam Định)

- Là xã không thuận lợi về giao thông, tổng kinh phí huy động để xây dựng NTM tính đến hết năm 20222 là 159.861 triệu đồng, nhân dân đã hiến 3.980m2  (tương đương 4 tỷ đồng) đất để làm các công trình.

- Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 2. Cộng đồng học tập xã được đánh giá, xếp loại khá.

- Xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực giáo dục tại Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 của UBND tỉnh Nam Định

  4. Nhân dân và cán bộ xã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường

Một số hình ảnh trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu của xã Xuân Thượng - Ảnh Sưu tầm
Một số hình ảnh trong xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu của xã Xuân Thượng (Ảnh Sưu tầm)

 - Xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020.

- 100% Trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và đạt chuẩn “Xanh – sạch – đẹp – An toàn”. Xã có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền tại Trường THCS.

- Xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực giáo dục tại Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 của UBND tỉnh Nam Định

5. Nhân dân và cán bộ xã Xuân Hoà, huyện Xuân Trường

(Ảnh Sưu tầm)
Xã Xuân Hòa đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (Ảnh Báo Nam Định)

- Đến hết năm 2022 tổng vốn huy động xây dựng NTM trên địa bàn xã đạt 135 tỷ đồng, trong đó vốn huy động từ cộng đồng dân cư đạt 40,9%.

- Xã có 02 HTX hoạt động hiệu quả, có mô hình sản xuất giống lúa Bắc thơm 7 với diện tích 29,1ha. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã năm 2022 đạt 78,91 triệu đồng.

- Xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực giáo dục tại Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 của UBND tỉnh Nam Định

6. Nhân dân và cán bộ xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường

(Ảnh Sưu tầm)
Toàn cảnh nông thôn mới kiểu mẫu của xã Xuân Kiên (Ảnh Sưu tầm)

- Xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019, xã có 2 sản phẩm OCOP đạt 3 sao.

- 6/6 xóm đạt chuẩn văn hoá 5 năm liên tục, tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 94,31%, lắm đặt mạng wifi miễn phí tại 13 điểm công cộng.

- 100% Trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và đạt chuẩn “Xanh – sạch – đẹp – An toàn”.

- Xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực giáo dục tại Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 của UBND tỉnh Nam Định

7. Nhân dân và cán bộ xã Kim Thái, huyện Vụ Bản

(Ảnh Sưu tầm)
Nghi lễ rước thỉnh kinh trong Lễ hội Phủ, xã Kim Thái (Ảnh Sưu tầm)
(Ảnh Sưu tầm)
Thi hát Chầu văn trong Lễ hội Phủ Dầy (Ảnh Sưu tầm)
(Ảnh Sưu tầm)
Hội hoa thượng trong Lễ hội Phủ Dầy (Ảnh Sưu tầm)

- Xã Kim Thái được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2015, đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020.

- Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 73 triệu đồng.

- 100% các đường dong, ngõ, xóm được kiên cố và có điện chiếu sáng về đêm với 1025 cột đèn.

- Phong trào văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao của xã trong những năm gần đây phát triển mạnh mẽ, thành lập câu lạc bộ nghệ thuật hát văn và hát chầu văn với 42 thành viên.  

- Xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực văn hoá tại Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 của UBND tỉnh Nam Định.


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác