Chuyển biến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Hải Hậu
Điện lực Hải Hậu, đơn vị tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Điện lực Hải Hậu, đơn vị tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 138 huyện Hải Hậu, từ năm 2021 đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương đang duy trì 18 mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; trong đó nổi bật là phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Để phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội đạt kết quả cao, Ban Chỉ đạo 138 huyện đã quán triệt đầy đủ nội dung Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Phòng, chống ma túy; Chỉ thị số 14-CT/TU của Tỉnh ủy về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”; các Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, đoàn thể, địa phương. Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 138 huyện về đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, các doanh nghiệp trên địa bàn đang tích cực xây dựng, duy trì mô hình “Khu công nghiệp, cụm công nghiệp an toàn về ANTT”. Khối các trường học mở rộng mô hình “An toàn trường học”; “Cổng trường an toàn”; “Trường học văn minh, học sinh thân thiện”; “Giáo viên chủ nhiệm tiên tiến làm tốt công tác ANTT”. Các địa phương, tổ chức tôn giáo triển khai, duy trì mô hình “Tâm sáng hướng thiện”; “Chùa tinh tiến”; “Xứ, họ tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”; “Giáo xứ, giáo họ không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội”; “Giáo xứ, giáo họ an toàn, đoàn kết, văn hóa góp phần xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu”... Lực lượng Công an đang phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, các xã, thị trấn tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, địa bàn, nhất là đối tượng di động, côn đồ, cộm cán, đối tượng xâm phạm sở hữu, xâm phạm nhân thân, xâm hại tình dục trẻ em, tội phạm trên không gian mạng, cờ bạc, ma túy, mại dâm; triển khai các phương án, kế hoạch, các đợt cao điểm đấu tranh mạnh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ năm 2021 đến nay, Công an huyện đã triệt xóa 2 băng nhóm; đấu tranh phá 4 chuyên án hình sự; bắt, vận động đầu thú 10 đối tượng truy nã; bắt, khởi tố 16 vụ về cờ bạc; xử lý hành chính về cờ bạc 50 vụ, 205 đối tượng; xử lý hành chính về hình sự 119 vụ, 167 đối tượng; bắt, khởi tố mại dâm 2 vụ; lập 1 hồ sơ đưa người đi trường giáo dưỡng; 3 hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục; đưa 15 đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc; lập 47 hồ sơ giáo dục tại xã, thị trấn; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng thanh, thiếu niên sử dụng ma túy gây ảo giác, ngáo đá, hoạt động liều lĩnh, manh động, phạm tội nghiêm trọng. Các chiến công tiêu biểu của lực lượng Công an huyện là khám phá nhanh vụ mua bán người xảy ra tại xã Hải Xuân, bắt giữ 2 đối tượng, giải cứu 8 cháu gái, trong đó 5 cháu dưới 16 tuổi; đấu tranh với chuyên án sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ gần 1.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng có liên quan. Phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, từ năm 2021 đến nay, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện từng bước thuyên giảm, không để xảy ra trọng án, không để xuất hiện tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, sử dụng vũ khí nóng gây án, không còn địa bàn, tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội.

Bên cạnh đó, thực hiện phong trào toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, Ban Chỉ đạo 138 huyện Hải Hậu đã đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 20/CT-UBND của UBND tỉnh về các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; Kế hoạch số 05/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về phát động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; qua đó huy động sức mạnh của các cấp, các ngành, toàn dân trong việc giúp đỡ những người lầm lỗi sớm hòa nhập cộng đồng, tránh tư tưởng mặc cảm, phân biệt và quan trọng hơn là tuyên truyền, giáo dục không để họ tái phạm. Từ năm 2021 đến nay, toàn huyện Hải Hậu đã có 235/238 người trong diện tái hòa nhập cộng đồng không có hành vi vi phạm pháp luật; trên 120 người đã được hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, được giới thiệu việc làm ổn định, trở thành công dân có ích.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới huyện Hải Hậu tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong công tác giữ gìn ANTT, phòng chống tội phạm, tệ nạn và các hành vi vi phạm pháp luật; chủ động nắm bắt, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, các vụ việc phát sinh từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở không để phức tạp; tích cực tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng; giải quyết, chuyển hóa các địa bàn, tụ điểm phức tạp về ANTT. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt làm công tác ANTT, trọng tâm là “Xây dựng lực lượng Công an xã chính quy vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; tinh thông về pháp luật; giỏi về nghiệp vụ; được trang bị kỹ năng và điều kiện cần thiết, ngang tầm nhiệm vụ”. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới”; nhân rộng mô hình ca-mê-ra an ninh, “Khu, cụm công nghiệp an toàn về ANTT”, “Giáo xứ, giáo họ an toàn, đoàn kết, văn hóa góp phần xây dựng xóm, tổ dân phố nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu”... tạo thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc./.

Các tin khác