Đổi mới, sáng tạo trong công tác thi đua khen thưởng
Sản xuất ở Công ty Dệt Bảo Minh, KCN Bảo Minh (Vụ Bản).
Sản xuất ở Công ty Dệt Bảo Minh, KCN Bảo Minh (Vụ Bản).

Theo đó, công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng tiếp tục được tỉnh nghiên cứu, xây dựng và ban hành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước. Phong trào thi đua ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, có nhiều đổi mới, sáng tạo, từng bước khắc phục tính hình thức. Các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động tiếp tục được triển khai hiệu quả và đi vào chiều sâu, hình thức đa dạng, phong phú, có tiêu chí và nội dung rõ ràng, cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã có những chuyển biến rõ nét; có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban thi đua khen thưởng (Sở Nội vụ) với các cơ quan truyền thông của tỉnh trong việc giới thiệu, tuyên truyền các điển hình tiên tiến. Cùng với công tác thi đua, công tác khen thưởng thường xuyên được quan tâm, đổi mới, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm túc công tác xét duyệt, đề nghị khen thưởng. Các địa phương, đơn vị đã chủ động khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc, các trường hợp có thành tích đột xuất, người lao động trực tiếp lao động, sản xuất, trong đấu tranh phòng chống tội phạm, trong học tập, nghiên cứu khoa học, trong phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh COVID-19; đặc biệt tăng tỷ lệ khen thưởng đối với những người trực tiếp lao động. Qua công tác khen thưởng đã động viên, cổ vũ kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Việc đổi mới, phát động sâu rộng phong trào thi đua và đẩy mạnh công tác khen thưởng đi vào chiều sâu thiết thực, hiệu quả, công tác thi đua khen thưởng của tỉnh đã có chuyển biến tích cực, tạo động lực cho các địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị. Trong năm vừa qua, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh đã phát động hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt phòng, chống dịch COVID-19, nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống đại dịch COVID-19; vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Hưởng ứng phong trào thi đua của Trung ương và tỉnh phát động, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp và các địa phương trong tỉnh đã phát động các phong trào thi đua với nhiều đổi mới, sáng tạo; nội dung thi đua được cụ thể hóa, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng ngành, đơn vị. Tiêu biểu trên lĩnh vực phát triển kinh tế, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục đẩy mạnh triển khai phong trào “Thi đua phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp”, “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, xây dựng cánh đồng lớn” và Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”… Trên lĩnh vực phát triển văn hóa, xã hội, ngành Giáo dục và Đào tạo đã phát động phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Giáo dục và Đào tạo Nam Định chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022”; ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục thực hiện đề án “Phát triển văn hóa nông thôn”, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; ngành Y tế tích cực triển khai phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; Bộ CHQS tỉnh tập trung thực hiện có chất lượng, hiệu quả 10 công tác trọng tâm với khẩu hiệu hành động là “Làm theo lời Bác, đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, nêu gương, vì nhân dân phục vụ”; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Đoàn kết, kỷ cương, hiệp đồng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển”. Trong các lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các Ban và cơ quan Tỉnh ủy đã chú trọng, tích cực đổi mới tổ chức các phong trào thi đua: “Xây dựng chỉnh đốn Đảng”, “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... đã góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả, công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Các phong trào thi đua được các ngành, đơn vị, địa phương hưởng ứng, phát động triển khai thực hiện có hiệu quả đã thực sự lôi cuốn được đông đảo cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021. Trong đó: tổng sản phẩm GRDP đạt mức tăng 7,7%, đứng thứ 11/63 tỉnh, thành phố; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 14%; giá trị hàng xuất khẩu hàng hóa đạt gần 2.800 triệu USD, tăng 32,7% so với năm 2020… Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu; đến nay toàn tỉnh có 106/204 xã, thị trấn (chiếm 51%) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, xúc tiến và thu hút đầu tư được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển ổn định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững… Từ các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được biểu dương, khen thưởng kịp thời. Trong đó, 1 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; 2 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; 2 tập thể và 5 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 10 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 12 tập thể và 30 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 108 tập thể được tặng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc” của UBND tỉnh; 30 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”; 312 tập thể được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và 522 tập thể, 844 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh…

Để phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, mang lại hiệu quả thiết thực, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua chuyên đề nhằm giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, những khâu và lĩnh vực còn yếu, tồn tại, bất cập, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thi đua, góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh. Tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; góp phần hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022./.

Các tin khác