Khối doanh nghiệp có vốn do nhà nước sở hữu tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2023

Tham dự hội nghị có lãnh đạo, công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị thuộc Khối thi đua và lãnh đạo, chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo dõi Khối thi đua. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Hào, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh - Ủy viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh.

Đại diện Công ty TNHH Một thành viên Nông nghiệp Rạng Đông trình bày dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Đại diện Công ty TNHH Một thành viên Nông nghiệp Rạng Đông trình bày

dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Sau khi đại diện Công ty TNHH Một thành viên Nông nghiệp Rạng Đông - đơn vị Khối trưởng trình bày dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Khối thi đua, các đơn vị thuộc Khối đã trao đổi, tham luận và thông qua Báo cáo. Tại Dự thảo Báo cáo, các đơn vị trong Khối đã thẳng thắn nhìn nhận vào những ưu điểm và những tồn tại, hạn chế trong hoạt động công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong năm qua. Cụ thể: Năm 2022 trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, các Công ty trong Khối đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lao động sản xuất, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao: Ước doanh thu trong khối đạt : 761 tỷ đồng; Thu nộp ngân sách ước đạt: 84 tỷ 862 triệu đồng; Đảm bảo đủ việc làm cho: 1.632 lao động; Các đơn vị tham gia ủng hộ các quỹ từ thiện do các tổ chức phát động: 476 triệu đồng. Bên cạnh những thành tích đạt được, phong trào thi đua và công tác khen thưởng của các doanh nghiệp trong Khối còn bộc lộ một số hạn chế cần được khắc phục: Việc xét, bình bầu đề nghị khen thưởng ở một số doanh nghiệp trong Khối còn biểu hiện dàn đều, bình quân, việc khen thưởng thành tích trong các chuyên đề chưa được quan tâm đúng mức do vậy chưa khuyến khích được tập thể, cá nhân đạt được nhiều thành tích trong học tập, công tác, trong lao động sản xuất đã làm giảm ý nghĩa động viên, khích lệ của công tác thi đua, khen thưởng; Công tác tuyên truyền, tổ chức học tập và nhân rộng điển hình tiên tiến còn chưa phong phú, đa dạng, chưa lan tỏa trong toàn thể cán bô, công nhân viên, người lao động; Việc khen thưởng cho đối tượng là lao động trực tiếp đã được quan tâm song tỷ lệ chưa cao;…

Đồng chí Hoàng Thị Hào, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vu - Ủy viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Hoàng Thị Hào, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vu;

Ủy viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Hào, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đánh giá cao hiệu quả tổ chức phong trào thi đua của Khối thi đua nói chung và thành tích trong hoạt động sản xuất – kinh doanh của các đơn vị trong khối nói riêng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2022; đặc biệt, đánh giá cao vai trò của Khối trưởng trong tổ chức, triển khai phát động, sơ, tổng kết phong trào thi đua của Khối trong năm vừa qua. Qua dự thảo Báo cáo, các đơn vị trong Khối đã nhìn nhận, đánh giá đúng những ưu điểm và tồn tại, hạn chế trong năm 2022, đồng chí đã đề nghị các đơn vị trong Khối quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2023 để thi đua, khen thưởng trở thành động lực hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra; quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi đua, khen thưởng đặc biệt là Luật Thi đua, Khen thưởng ban hành năm 2022 và có hiệu lực vào 01/01/2024 với 08 nhóm điểm mới; tiếp tục triển khai sâu, rộng, hiệu quả các phong trào thi đua trong sản xuất, kinh doanh, quan tâm phát hiện gương điển hình tiên tiến là người lao động trực tiếp, biểu dương, khen thưởng, giới thiệu, tuyên truyền và nhân rộng;… Ngoài ra, đồng chí lưu ý đối với các đồng chí làm, tham mưu công tác thi đua, khen thưởng trong triển khai công tác thi đua, khen thưởng cần chú ý đến khen thưởng theo đúng thẩm quyền, tuyến trình khen thưởng, hồ sơ trình khen thưởng đảm bảo đúng theo quy định hiện hành; thường xuyên kiện toàn thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng, Hội đồng Sáng kiến, xây dựng quy định/ quy chế công tác thi đua, khen thưởng; hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng;… nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình tham mưu đối với lãnh đạo doanh nghiệp;…

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã thống nhất bình xét, đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 01 đơn vị. Đồng thời, suy tôn Công ty Cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh làm Trưởng Khối thi đua năm 2023. Nhất trí với các nội dung phát động phong trào thi đua năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước và Vệ sinh nông thôn; các đơn vị trong Khối thi đua nhất trí ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Các đơn vị trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2023
Các đơn vị trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2023

Các tin khác