Khối Nội chính tỉnh tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022
Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2022, Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh gồm: Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã triển khai sâu rộng, hiệu quả phong trào thi đua, với nhiều hình thức phong phú. Các cơ quan, đơn vị đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, tổ chức phong trào thi đua đã hướng về cơ sở, biểu dương khen thưởng kịp thời những nhân tố mới, có thành tích xuất sắc đột xuất. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nghị quyết, chỉ thị công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022; tham mưu tổ chức thành công các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Xuân Trường, Giao Thủy; bảo đảm tác chiến phòng thủ Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Công an tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ triển khai các dự án, công trình trọng điểm về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ điều tra khám phá án cao, đạt 94,67%; trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy là đơn vị dẫn đầu trong Cụm thi đua số 4 - Bộ Công an. BĐBP tỉnh đẩy mạnh các hoạt động thi đua cao điểm; hoàn thành tốt nhiệm vụ biên phòng; tổ chức 6 đợt thi đua đặc biệt và cao điểm gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua yêu nước của địa phương. TAND hai cấp trong tỉnh đã giải quyết, xét xử 4.854/4.943 vụ việc, đạt tỷ lệ 97,9%. Viện KSND tỉnh thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; đã thụ lý kiểm sát 1.768/1.768 (100%) tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, phân công kiểm sát viên đôn đốc cơ quan điều tra giải quyết 1.688 tin (đạt tỷ lệ 95,5%, vượt 5,5% so với chỉ tiêu đề ra). Cục THADS đã phát động phong trào thi đua giải quyết các vụ án; trong năm đã giải quyết 6.737 việc; thi hành xong 4.930/5.771 việc có điều kiện, đạt tỷ lệ 85,43% (vượt 2,93% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao). Thông qua phong trào thi đua góp phần cổ vũ, động viên công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tặng hoa chúc mừng các đơn vị trong Khối thi đua.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tặng hoa chúc mừng các đơn vị trong Khối thi đua.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng biểu dương và đánh giá cao những thành tích Khối thi đua các cơ quan Nội chính đã đạt được, góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của tỉnh trong năm 2022. Đồng chí đề nghị thời gian tới, các đơn vị trong khối thi đua tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức phong trào thi đua của khối và của các cơ quan phải thiết thực, gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của tỉnh. Tiếp tục phát động phong trào thi đua sâu rộng trong cơ quan, đơn vị; đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức phong trào thi đua; xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm công khai, minh bạch và kịp thời, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ nội dung, chỉ tiêu thi đua năm. Đối với đơn vị khối trưởng năm 2023 làm tốt công tác theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua của khối. Chủ động khắc phục mọi khó khăn, tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Phối hợp nắm chắc tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh các khu công nghiệp, tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận với chủ chương giải phóng mặt bằng triển khai các dự án phát triển kinh tế-xã hội theo kế hoạch của tỉnh.

Tại hội nghị, các đơn vị đã bình bầu các danh hiệu thi đua năm 2022 và bàn giao đơn vị Khối trưởng Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh cho Viện KSND tỉnh./.

Các tin khác