Khối thi đua các Chi nhánh Ngân hàng thương mại phát động tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, Phát động phong trào thi đua năm 2022 ​

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã thông qua báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 do đơn vị Khối trưởng năm 2021 là Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, chi nhánh Nam Định dự thảo. 

Đ/c Mai Văn Úy, Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, chi nhánh Nam Định – Khối trưởng thông qua dự thảo báo cáo Tổng kết
Đ/c Mai Văn Úy, Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, chi nhánh Nam Định – Khối trưởng thông qua dự thảo báo cáo Tổng kết

Trong năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch Covid - 19  nhưng các đơn vị trong Khối vẫn thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ, của Ngân hàng nhà nước về điều chỉnh lãi suất điều hành, tạo điều kiện phục hồi nhanh, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh ổn định sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, đã chủ động thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo thanh toán và đầu tư nâng cao chất lượng tín dụng, chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại nhằm phục vụ tốt mọi nhu cầu của các tổ chức kinh tế và Nhân dân.

Năm 2021, tổng huy động vốn của các Ngân hàng thương mại trong khối thi đua ước đạt 57.734 tỷ đồng, dư nợ cho vay ước đạt 55.314 tỷ đồng. Nhiều đơn vị trong khối có mức tăng trưởng tín dụng tốt, hoàn thành và vượt kế hoạch giao như:  Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Bắc Nam Định; Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, chi nhánh Nam Định; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh Nam Định; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Thành Nam;  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Nam Định…

Song song với việc thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, trong năm 2021 vừa qua các đơn vị trong khối cũng đã thực hiện tốt các phong trào thi đua như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Nghiên cứu khoa học, phát huy sáng tiến cải tiến nghiệp vụ; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, cơ quan xanh, sạch, đẹp”; “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở”; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội...

Trong năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch Covid – 19 nhưng các đơn vị trong Khối vẫn thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ, của Ngân hàng nhà nước về điều chỉnh lãi suất điều hành, tạo điều kiện phục hồi nhanh, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh ổn định sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, đã chủ động thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo thanh toán và đầu tư nâng cao chất lượng tín dụng, chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại nhằm phục vụ tốt mọi nhu cầu của các tổ chức kinh tế và nhân dân.
      Năm 2021, tổng huy động vốn của các Ngân hàng thương mại trong khối thi đua ước đạt 57.734 tỷ đồng, dư nợ cho vay ước đạt 55.314 tỷ đồng. Nhiều đơn vị trong khối có mức tăng trưởng tín dụng tốt, hoàn thành và vượt kế hoạch giao như: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Bắc Nam Định; Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, chi nhánh Nam Định; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh Nam Định; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Thành Nam; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Nam Định…
      Song song với việc thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, trong năm 2021 vừa qua các đơn vị trong khối cũng đã thực hiện tốt các phong trào thi đua như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Nghiên cứu khoa học, phát huy sáng tiến cải tiến nghiệp vụ; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, cơ quan xanh, sạch, đẹp”; “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở”; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội...

Đ/c Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong hoạt động của Khối các chi nhánh Ngân hàng Thương mại năm 2021, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế địa phương. Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, chi nhánh Nam Định với vai trò là Khối trưởng đã thực hiện tốt việc phát động các phong trào thi đua. Các phong trào thi đua theo đợt, thi đua chuyên đề tạo được hiệu ứng tích cực và khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các Ngân hàng thương mại trên địa bàn, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các ngân hàng trong khối tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 như sau: Tập trung triển khai các phong trào thi đua đã được phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V (2020-2025); tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua; đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, lựa chọn các nhân tố tiêu biểu, khen thưởng kịp thời; đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật, nâng cao hiệu quả điều hành của đơn vị và người đứng đầu đơn vị; nâng cao văn hóa đạo đức công vụ và văn hóa ứng xử. Tăng cường phối hợp hoạt động giao lưu trao đổi thường xuyên giữa các đơn vị trong Khối với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao;...

Đ/c Đoàn Thị Hồng Nga – Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Nam Định phát động thi đua năm 2022

Đ/c Đoàn Thị Hồng Nga – Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Nam Định

phát động thi đua năm 2022

Hội nghị đã tiến hành bình xét thi đua, trên cơ sở đó thống nhất đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 02 tập thể và Bằng khen cho 06 tập thể thuộc Khối. Hội nghị cũng đã suy tôn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Nam Định là Khối trưởng Khối thi đua năm 2022./. 

Các tin khác