Khối thi đua các Chi nhánh Ngân hàng thương mại tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Định, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ủy viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh, phụ trách Khối thi đua các Chi nhánh Ngân hàng thương mại; các đồng chi lãnh đạo, chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và lãnh đạo, chuyên viên theo dõi công tác thi đua khen thưởng thuộc các đơn vị trong khối. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Đại diện Trưởng Khối thi đua trình bày dự thảo báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
Đại diện Trưởng Khối thi đua trình bày dự thảo báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối nhất trí thông qua dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Nam Định - Khối trưởng dự thảo. Năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch Covid-19 và các xung đột quân sự, chính trị của một số quốc gia trên thế giới nhưng các đơn vị trong Khối vẫn thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước về điều chỉnh lãi suất điều hành, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng chịu ảnh hưởng từ đó ổn định sản xuất kinh doanh. Các đơn vị đã chủ động thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo tính thanh khoản và đầu tư nâng cao chất lượng tín dụng theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại nhằm phục vụ tốt mọi nhu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. Năm 2022, tổng huy động vốn của các Ngân hàng thương mại trong khối thi đua ước đạt 65.066 tỷ đồng, dư nợ cho vay ước đạt 59.509 tỷ đồng. Nhiều đơn vị trong khối có mức tăng trưởng tín dụng tốt, hoàn thành và vượt kế hoạch giao như: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh Nam Định; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Nam Định; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Nam Định;… Song song với việc thực hiện tốt các chỉ tiêu về nguồn vốn huy động, dư nợ cho vay, lợi nhuận đều tăng so với năm 2021, trong năm 2022 các đơn vị trong khối đã thực hiện tốt các phong trào thi đua như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Nghiên cứu khoa học, phát huy sáng tiến cải tiến nghiệp vụ; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, cơ quan xanh, sạch, đẹp”; “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở”; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội...

Đ/c Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đ/c Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong hoạt động của Khối thi đua các chi nhánh Ngân hàng Thương mại năm 2022, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế địa phương. Các đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Ngân hàng Trung ương, Ngân hàng Nhà nước và của UBND tỉnh phát động. Các chỉ tiêu về nguồn vốn huy động, dư nợ cho vay, lợi nhuận đều tăng cao so với năm 2021, tỷ lệ nợ xấu giảm. Đồng thời đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị năm 2023, các đơn vị trong Khối tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, tích cực tuyên truyền, phát hiện các gương điển hình tiên tiến, cách làm hay sáng tạo để từ đó kịp thời biểu dương nhân rộng. Tăng cường phối hợp hoạt động giao lưu trao đổi thường xuyên giữa các đơn vị trong Khối với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao;...


Một số hình ảnh tại Hội nghị
Một số hình ảnh tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã thống nhất bình xét, đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 02 đơn vị. Đồng thời, suy tôn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Bắc Nam Định làm Trưởng Khối thi đua năm 2023./.

Các tin khác