Khối thi đua các Doanh nghiệp Trung ương tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Ủy viên thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh; đồng chí Nguyễn Hùng Mạnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Ủy viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh, phụ trách Khối thi đua các Doanh nghiệp Trung ương; lãnh đạo, chuyên viên Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh và lãnh đạo, chuyên viên theo dõi công tác thi đua khen thưởng thuộc các đơn vị trong khối.

Đ/c Đỗ Hồng Sơn, Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh phát biểu khai mạc Hội nghị
Đ/c Đỗ Hồng Sơn, Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối nhất trí thông qua qua dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 do Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh - Khối trưởng dự thảo. Năm 2022, các doanh nghiệp trong Khối đã chú trọng tổ chức các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao gắn với thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Chính phủ, UBND tỉnh phát động,... Các phong trào thi đua tập trung vào khắc phục mọi khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và các xung đột quân sự, chính trị của một số quốc gia trên thế giới; hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra; tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ thông tin và làm tốt công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh trong đơn vị; hợp tác chung sức, hỗ trợ trong Khối và địa phương nơi đứng chân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của tỉnh.

Đ/c Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đ/c Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã biểu dương các đơn vị trong Khối thi đua đã có phong trào thi đua sôi nổi; đã tích cực ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh; quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt việc đóng bảo hiểm cho người lao động; nhiều doanh nghiệp đã đóng góp cao vào tổng thu ngân sách Nhà nước của tỉnh. Đồng thời, đề nghị năm 2023 các đơn vị trong Khối tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương, đơn vị mình, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, hướng đến mục tiêu góp phần hoàn thành, vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.

Đồng chí Trần Lê Đoài chụp ảnh lưu niệm cùng các đơn vị trong khối
Đồng chí Trần Lê Đoài cùng các đại diện các đơn vị thuộc Khối thi đua

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã thống nhất bình xét, đề nghị  tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 02 đơn vị, tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 07 đơn vị. Đồng thời, suy tôn Viễn thông Nam Định làm Trưởng Khối thi đua năm 2023 và Điện lực Nam Định làm Phó Trưởng Khối thi đua năm 2023./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác