Khối Thi đua các sở, ngành Khoa học – Văn hóa – Xã hội tổ chức phát động và ký giao ước thi đua năm 2022
Các đơn vị Khối Thi đua các sở, ngành Khoa học – Văn hóa – Xã hội  ký giao ước thi đua năm 2022
Các đơn vị Khối Thi đua các sở, ngành Khoa học – Văn hóa – Xã hội ký giao ước thi đua năm 2022

Tại Hội nghị, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ - đơn vị Khối trưởng Khối thi đua năm 2022, đã trình bày dự thảo báo cáo phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm của Khối; phát động phong trào thi đua của Khối năm 2022 với những nội dung và tiêu chí chấm điểm thi đua cụ thể. Hội nghị đã tiến hành thảo luận, các đơn vị thuộc Khối thi đua nhất trí với nội dung và tiêu chí chấm điểm thi đua do đồng chí Khối trưởng đề ra và thực hiện ký giao ước thi đua năm 2022 với khẩu hiệu “Khối thi đua Khoa học – Văn hóa – Xã hội đoàn kết, chủ động thích ứng, sáng tạo; chung sức, đồng lòng, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”.

Đ/c Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” cho 02 tập thể (Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội)
Đ/c Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” cho 02 tập thể (Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội)
Đ/c Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho 04 tập thể (Sở Khoa học và Công nghệ; Đài Phát thanh - Truyền hình; Sở Y tế; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

Đ/c Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho 04 tập thể

(Sở Khoa học và Công nghệ; Đài Phát thanh - Truyền hình; Sở Y tế; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Trần Lê Đoài, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã trao tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” cho 02 tập thể (Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội); tặng Bằng khen cho 04 tập thể (Sở Khoa học và Công nghệ; Đài Phát thanh - Truyền hình; Sở Y tế; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch) đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021.

Đ/c Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đ/c Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chúc phong trào thi đua năm 2022 của Khối sẽ đạt những kết quả tốt đẹp, đồng thời, đề nghị các đơn vị căn cứ trên nội dung phát động thi đua của Khối cần tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện một cách hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh và ngành dọc phát động. Đồng thời, tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội./.

Các tin khác