Khối Thi đua các tổ chức Hội đặc thù tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Khối Thi đua các tổ chức Hội đặc thù tỉnh có 15 đơn vị, gồm: Hội Người cao tuổi; Hội Chữ thật đỏ; Liên minh HTX tỉnh; Hội Khuyến học; Hội Người mù; Hội Luật gia; Hội Nhà báo; Hội Đông y; Hội Liên hiệp thanh niên; Hội Nạn nhân chất độc da cam; Hội Người khuyết tật; Hội Văn học nghệ thuật; Hội Cựu Thanh niên xung phong; Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh; Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị; Năm 2021, Liên hiệp các Hội   khoa học và kỹ thuật tỉnh là Trưởng Khối thi đua.

Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2021, ngay từ đầu năm, các đơn vị đã tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua tổ chức thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm với các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể. Năm 2021 công tác thi đua, khen thưởng được các đơn vị trong Khối thực hiện đầy đủ các nội dung, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Việc chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua gắn liền với thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn của các thành viên trong Khối đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân, các điển hình tiên tiến có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước.

Các tổ chức Hội đã đẩy mạnh phong trào thi đua trong cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, hội viên; củng cố tổ chức, phát triển hội viên. Các Hội đã tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, triển khai toàn diện các mặt công tác các phong trào, các cuộc vận động vừa có tính xã hội rộng lớn, vừa có tính chuyên ngành đặc thù , đạt hiệu quả cao không chỉ đóng góp với toàn xã hội mà còn củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động và vị thế của các hội trong hệ thống các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh. Năm 2021 là năm đại dịch covd-19 có diến biến phức tạp, các tổ chức Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nâng cao ý thức , chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch; tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 cũng như vận động hỗ trợ Hội viên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Năm 2022, Khối Thi đua các tổ chức Hội đặc thù tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong các cấp Hội; công tác tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước. Phấn đấu các chỉ tiêu nhiệm vụ của mỗi Hội đạt cao hơn năm 2021. Vận động cán bộ, hội viên tham gia hiệu quả các phong trào và các cuộc vận động “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Học tập suốt đời”, “Chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh”… cùng các phong trào và các cuộc vận động đặc thù chuyên ngành. Thực hiện tốt các chế độ chính sách, thiết thực chăm lo đời sống hội viên; tăng cường phối hợp trong khối, đoàn kết  giúp đỡ nhau, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi hoàn thành tốt các nhiệm vụ, xây dựng Khối vững mạnh, toàn diện.

Hội nghị đã bình xét 02 đơn vị xuất sắc tiêu biểu đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, 05 đơn vị đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; Tại Hội nghị, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua đã thống nhất đề cử suy tôn Hội Nhà báo tỉnh đảm nhiệm đơn vị Trưởng Khối thi đua năm 2022.

Các tin khác