Khối thi đua các tổ chức Hội đặc thù tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Tham dự hội nghị có lãnh đạo, công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị thuộc Khối thi đua và lãnh đạo, chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo dõi Khối thi đua. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thị Kim Dung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh, phụ trách theo dõi Khối thi đua các tổ chức Hội đặc thù của tỉnh.

Đại diện Khối trưởng Khối thi đua trình bày dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
Đại diện Khối trưởng Khối thi đua trình bày dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Sau khi đại diện Hội Nhà báo tỉnh - đơn vị Khối trưởng trình bày dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Khối thi đua, các đơn vị thuộc Khối đã trao đổi, tham luận và thông qua Báo cáo. Tại Dự thảo Báo cáo, các đơn vị trong Khối đã thẳng thắn nhìn nhận vào những ưu điểm và những tồn tại, hạn chế trong hoạt động công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong năm qua.  Ngay từ đầu năm, các đơn vị trong Khối đã tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh. Các đơn vị đã nỗ lực xây dựng tổ chức, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ, các quy định về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, an toàn lao động, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, các tổ chức đoàn thể vững mạnh, cơ quan, đơn vị có nếp sống văn hóa công sở. Thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp của tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND tỉnh. Thường xuyên quan tâm đến việc xây dựng, củng cố các tổ chức Đảng, đoàn thể trong mỗi tổ chức Hội. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, MTTQ, các tổ chức thành viên, các cấp, các ngành, các tổ chức Hội trong toàn tỉnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức thành viên phát động nhằm gắn kết giữa các Hội, các đơn vị trong Hội thành khối thống nhất. Các đơn vị trong Khối đã thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến; kịp thời biểu dương, khen thưởng, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.


Đại diện các đơn vị tham gia ý kiến tại dự thảo Báo cáo
Đại diện các đơn vị tham gia ý kiến tại dự thảo Báo cáo

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Kim Dung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh, phụ trách theo dõi Khối thi đua các tổ chức Hội đặc thù của tỉnh đã đánh giá cao hiệu quả tổ chức phong trào thi đua của Khối thi đua trong năm 2022 góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; đồng thời đánh giá cao vai trò của Hội Nhà báo tỉnh - Khối trưởng Khối thi đua năm 2022.

Đ/c Hoàng Thị Hào, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ - Ủy viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Hoàng Thị Hào, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ,

Ủy viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Hào, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã trao đổi, giải đáp những nội dung các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đuađề cập tại Hội nghị. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ rõ tiêu chuẩn, số lượng Cờ thi đua của UBND tỉnh đối với Khối thi đua các tổ chức Hội đặc thù được bình xét, đề nghị UBND tỉnh khen thưởng;...

Khối thi đua các tổ chức Hội đặc thù đã thống nhất, bình xét, đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 02 đơn vị. Đồng thời, suy tôn Hội Luật gia làm Trưởng Khối ; Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh là Phó Trưởng Khối thi đua năm 2023.

Các tin khác