Khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng tổ chức Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2022

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh. Về phía Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh có đồng chí Triệu Văn Thái - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh Đoàn, uỷ viên Hội đồng TĐKT tỉnh, phụ trách Khối thi đua các trường Đại học Cao đẳng về dự. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng của 09 trường thuộc Khối thi đua và đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

Đồng chí Nguyễn Duy Phấn - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định phát biểu chào mừng Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Duy Phấn - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định phát biểu chào mừng Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Phấn - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định - đại diện trưởng khối thi đua phát biểu chào mừng các đại biểu về dự hội nghị. Đồng chí Bùi Tiến Dũng thay mặt trưởng Khối thi đua thông qua nội dung dự thảo “Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và Báo cáo tổng hợp kết quả chấm điểm thi đua của các trường đơn vị thành viên.

Đồng chí Bùi Tiến Dũng thay mặt trưởng Khối thi đua khen thưởng thông qua dự thảo báo cáo
Đồng chí Bùi Tiến Dũng thay mặt trưởng Khối thi đua khen thưởng thông qua dự thảo báo cáo

Hội nghị diễn ra sôi nổi, các đơn vị thành viên đã tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến để Trưởng khối hoàn thiện Báo cáo tổng kết. Hội nghị đã tiến hành bình xét thi đua, trên cơ sở đó thống nhất đề nghị UBND tỉnh tặng 02 Cờ thi đua và Bằng khen cho các đơn vị thuộc Khối.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao những kết quả mà trường của Khối thi đua đã đạt được, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021. Đồng thời cũng đề nghị, Khối thi đua cần tập trung khắc phục những tồn tại của năm 2021 để làm tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng năm 2022. Đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện nội dung thi đua khen thưởng đã được phát động tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020-2025. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ, công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí. Phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết chung sức, đồng lòng, thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19",…

Đồng chí Trần Lê Đoài - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đồng chí Trần Lê Đoài - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định– đơn vị Khối trưởng Khối thi đua năm 2022 đã phát động phong trào thi đua của Khối năm 2022. Hội nghị đã thống nhất và ký giao ước thi đua năm 2022 với nội dung trọng tâm như thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; tổ chức phát động và triển khai sâu rộng, có hiệu quả phong trào thi đua nhằm khơi dậy tinh thần tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị với chất lượng và hiệu quả cao nhất góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022./.

Các tin khác