Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ký kết giao ước thi đua năm 2023

Tại Hội nghị, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh - đơn vị Khối trưởng Khối thi đua năm 2023, đã trình bày dự thảo tổng hợp đăng ký tham gia thi đua của các đơn vị thuộc Khối; phát động phong trào thi đua của Khối năm 2023 với những nội dung và tiêu chí chấm điểm thi đua cụ thể. Hội nghị đã tiến hành thảo luận, các đơn vị thuộc Khối thi đua nhất trí với nội dung và tiêu chí chấm điểm thi đua do đồng chí Khối trưởng đề ra và thực hiện ký giao ước thi đua năm 2023 với khẩu hiệu “Đoàn kết, vượt khó - Chủ động thích ứng - Điều hành linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kip thời, hiệu quả” và tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: các đơn vị thành viên trong khối tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên nghiêm túc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập trung đổi mới phương thức đoàn kết, tập hợp hội viên, đoàn viên; tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức và sinh hoạt; làm tốt công tác theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, đoàn viên và nhân dân góp phần củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội.

Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ký kết giao ước thi đua năm 2023
Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ký kết giao ước thi đua năm 2023

Đồng thời tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua “Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu” giai đoạn 2021 - 2025; “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025; “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025”, “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025, Dân vận khéo; Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc…Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của Khối, phát huy những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong triển khai các phong trào thi đua.

Trên cơ sở nội dung ký giao ước thi đua, từng thành viên trong Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cụ thể hóa thành chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác chuyên môn; đồng thời đề ra giải pháp tổ chức thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023.

Đ/c Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh  cho 02 tập thể thuộc Khối

Đ/c Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó Chủ tịch

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 tập thể thuộc Khối

Cũng tại Hội nghị đồng chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh trao tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 tập thể (Hội Cựu Chiến binh tỉnh và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh) đã có thành tích trong phong trào thi đua năm 2022./.


Các tin khác