Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
Đại diện Trưởng Khối thi đua trình bày dự thảo báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
Đại diện Trưởng Khối thi đua trình bày dự thảo báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối năm 2022

Tại Hội nghị, đại diện Trưởng Khối thi đua đã thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-MTTQ-TCCTXH thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định chỉ trì giai đoạn 2020 - 2024; dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Các báo cáo đã được 06 đơn vị trong Khối nhất trí thông qua.

Năm 2022, các đơn vị trong Khối đã tổ chức phát động, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; khơi dậy tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chương trình, phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan để nâng cao vai trò của tổ chức trong công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy hiệu quả hoạt động khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao năng lực đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu” thông qua công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp, huy động mọi nguồn lực để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, cụ thể như Ủy ban MTTQ tỉnh với các hoạt động như trển khai lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 76 xã nông thôn mới, tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư, trao tặng 02 nhà Đại đoàn kết trị giá 100 triệu đồng…Hội Cựu chiến binh tỉnh với phong trào thi đua “Cực chiến binh gương mẫu”, vận động hội viên hiến 2.719 m2 đất thổ cư, thổ canh, đất sản xuất nông nghiệp xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội, ủng hộ 14.328 ngày công, trồng và chăm sóc 28.689 cây xanh…Hội LHPN tỉnh tiếp tục nhân rộng mô hình “Phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ tại hộ gia đình”, tặng hơn 74.795 nắp đậy hố ủ, thùng chứa rác cho các gia đìnnh hội viên, vận động 108.843 hội viên và người dân tham gia mua thẻ BHYT thông qua kênh của Hội…Hội Nông dân tỉnh triển khai xây dựng mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại 1.455 chi hội, vận động mới 29.995 hội viên tham gia BHYT, triển khai sâu rộng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”…Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh triển khai hơn 500 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng, phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình “ánh sáng an ninh nông thôn”, “đường hoa thanh niên”, “đường cờ thanh niên”, “hàng cây thanh niên”…LĐLĐ tỉnh đẩy mạnh việc triển khai phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, trong năm đã có 5.132 sáng kiến của các công đoàn viên trên địa bàn tình ..

Đại diện các đơn vị tham gia ý kiến tại Hội nghị
Đại diện các đơn vị tham gia ý kiến tại Hội nghị

Bên cạnh đó, các đơn vị trong khối đã có nhiều hoạt động hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo, người dân có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, hội viên, người lao động… góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Tiêu biểu, Ủy ban MTTQ các cấp đã thăm và tặng quà cho 17.262 hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng số tiền trên 8 tỷ đồng; Công đoàn các cấp đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 179.629 lượt đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 73,3 tỷ đồng; Các cấp Hội Cựu chiến binh đã thăm hỏi, động viên, tặng 3.786 suất quà trị giá trên 759 triệu đồng; Hội LHPN các cấp đã vận động các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ hội viên, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hơn 4 tỷ đồng; Hội Nông dân các cấp tổ chức thăm và tặng quà cho 3.099 hộ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 1,13 tỷ đồng…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong hoạt động của Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Đề nghị các đơn vị tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện nội dung thi đua khen thưởng đã được phát động tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020-2025. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ, công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chú trọng xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

Đồng thời đồng chí Đoàn Văn Hùng cũng đề nghị năm 2023, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục phối hợp nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra của mỗi đơn vị trong Khối, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp hướng dẫn đoàn viên, hội viên ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; thực hiện các hoạt động từ thiện nhân đạo; an sinh xã hội, cải cách hành chính.

Đồng chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh - Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh, trao Cờ luân lưu Khối trưởng Khối thi đua năm 2023 cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Đồng chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh - Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh, trao Cờ luân lưu Khối trưởng Khối thi đua năm 2023 cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Hội nghị đã tiến hành bình xét thi đua, trên cơ sở đó thống nhất đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 01 tập thể; đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 02 tập thể thuộc Khối. Hội nghị cũng đã suy tôn Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh là Khối trưởng Khối thi đua năm 2023./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác