Lan tỏa phong trào thi đua phát huy sáng kiến ở Công đoàn Cục Thuế tỉnh
Cán bộ Phòng Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế tỉnh) tư vấn qua điện thoại, giúp người nộp thuế thực hiện thuận lợi nghĩa vụ ngân sách Nhà nước.

Cán bộ Phòng Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế tỉnh) tư vấn qua điện thoại,

giúp người nộp thuế thực hiện thuận lợi nghĩa vụ ngân sách Nhà nước.

Để hoàn thành nhiệm vụ dự toán thu ngân sách được giao, ngay từ đầu năm 2022, ban lãnh đạo Cục Thuế tỉnh tổ chức rà soát các khoản thu, nguồn thu; phân tích nguyên nhân các khoản thu, nguồn thu khó và tìm giải pháp khắc phục, đồng thời thực hiện nhiều biện pháp vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, vừa giúp người nộp thuế ổn định tình hình, nộp đúng, nộp đủ các khoản thuế cho ngân sách Nhà nước. Công đoàn Cục Thuế tỉnh đã tham mưu với ban lãnh đạo phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và gắn phong trào thi đua với chuyên môn, nghiệp vụ của từng cán bộ, công chức, người lao động. Trong đó, tập trung triển khai hỗ trợ người nộp thuế gặp khó khăn, kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai chính sách miễn, giảm thuế theo quy định; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Đồng chí Trần Anh, Phó Chủ tịch CĐCS Cục Thuế tỉnh cho biết: “Mặc dù những tháng đầu năm 2022, ngành thuế cũng chịu tác động từ dịch bệnh COVID-19, nhưng cán bộ, công chức, người lao động ngành thuế đã tích cực phát huy sáng kiến, giải pháp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Bình quân hàng năm trong ngành có từ 80-100 sáng kiến, giải pháp được Hội đồng sáng kiến Cục Thuế tỉnh công nhận. Các giải pháp, sáng kiến ở tất cả các lĩnh vực, có tác động tích cực đến công tác quản lý thuế và khai thác, bồi dưỡng nguồn thu”. Trong 5 năm qua, Cục Thuế tỉnh đã có 440 sáng kiến được công nhận, trong đó có 22 sáng kiến đạt loại giỏi, 182 sáng kiến đạt loại khá. Nhiều sáng kiến tiêu biểu được áp dụng rộng rãi trong ngành thuế như: “Sử dụng phần mềm Zoom Cloud Meetings trong công tác tập huấn, đối thoại bằng hình thức trực tuyến”; “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước trong điều kiện tác động tiêu cực của dịch bệnh”; “Giải pháp hỗ trợ cập nhật dữ liệu hóa đơn lẻ của hộ cá nhân kinh doanh trên các ứng dụng quản lý thuế”, “Cách nhận diện và phương pháp kiểm soát rủi ro về thuế nhằm rút ngắn thời gian trong hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp”… Các sáng kiến không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo cách làm việc khoa học, công khai, minh bạch trong công tác quản lý, vừa tiết kiệm thời gian thực hiện các khâu công việc cho tổ chức và cá nhân người nộp thuế vừa tiết kiệm thời gian cho cán bộ chuyên môn. Qua công tác phát huy sáng kiến đã góp phần vào kết quả thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu dự toán được giao. Năm 2022, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 8.000 tỷ đồng, bằng 121% dự toán năm.

Cùng với đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong toàn ngành, Công đoàn Cục Thuế tỉnh còn phát động các phong trào thi đua: “Chuyển đổi số toàn diện”, “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” và được tất cả cán bộ, công chức, viên chức, lao động tích cực tham gia. Để đảm bảo tất cả các phong trào thi đua đều đạt kết quả cao và được ứng dụng rộng rãi vào thực tiễn công tác, Công đoàn Cục Thuế tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia đăng nhập và đăng ký sáng kiến; tổ chức hội nghị tập huấn, cũng như hướng dẫn, thực hiện chương trình cho CĐCS thành viên trực thuộc, đồng thời kêu gọi các tổ chức trong các đơn vị thành viên như: Đoàn Thanh niên, phòng, ban chuyên môn cùng phát động triển khai và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị thành viên. Trên cơ sở đó, các cán bộ công đoàn tại CĐCS thành viên đã trực tiếp động viên, hỗ trợ đoàn viên, đồng thời phối hợp với Công đoàn Viên chức tỉnh hướng dẫn cán bộ công đoàn của đơn vị để triển khai, làm rõ những vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình. Đến ngày 31-5-2022, Công đoàn Cục Thuế tỉnh đã có 109 sáng kiến tham gia chương trình, tiêu biểu như CĐCS thành viên cơ quan Cục Thuế tỉnh, với 40 sáng kiến; CĐCS thành viên Chi cục Thuế khu vực thành phố Nam Định - Mỹ Lộc với 28 sáng kiến.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Công đoàn Cục Thuế tỉnh tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, nhân rộng các tập thể, cá nhân có sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị làm lợi cho cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Đồng thời duy trì và vận động cán bộ, công chức, người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của ngành như: Sáng kiến trong quản lý, cải cách hành chính; Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Thực hiện tốt kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ… các phong trào thi đua thường xuyên được đổi mới hàng năm để phù hợp với thực tiễn và đi vào chiều sâu, mang lại những chuyển biến rõ nét và đạt hiệu quả cao không chỉ cho cơ quan ngành thuế mà cả quyền lợi cho người lao động. Bên cạnh đó, ngành thuế đã tích cực triển khai hóa đơn điện tử đảm bảo đúng tiến độ, góp phần đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số, hiện đại hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo đòn bẩy kích thích sự sáng tạo trong cán bộ, công chức, người lao động đề xuất những giải pháp hữu hiệu tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thuế./.

Các tin khác