Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước ở huyện Vụ Bản
(Bà Trần Thị Luyến, Trưởng thôn Định Trạch, xã Liên Bảo là một trong những nông dân tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi)

(Bà Trần Thị Luyến, Trưởng thôn Định Trạch, xã Liên Bảo là một trong những nông dân tiêu biểu

trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi)

Xác định vai trò quan trọng của phong trào thi đua yêu nước, hàng năm Ban Thường vụ Huyện ủy đều ban hành kế hoạch đăng ký mô hình, phong trào, việc làm điển hình, chỉ đạo gắn thực hiện các phong trào thi đua với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các phong trào thi đua đều hướng vào việc phát triển kinh tế nhanh và bền vững; trong đó trọng tâm là chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và thương mại; giải quyết việc làm, giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu, huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển.

Trong phong trào thi đua chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huyện đã tích cực chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, chuyển đổi cây trồng, đưa nhiều cây, con có tiềm năng, năng suất, giá trị và hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, đạt giá trị cao nhất trên một đơn vị diện tích canh tác. Năm 2022, tổng diện tích lúa xuân gieo cấy đạt 7.938ha, đạt 100% kế hoạch, năng suất bình quân đạt 61,62 tạ/ha, tổng sản lượng thóc đạt 48,92 nghìn tấn, đạt 54% kế hoạch năm. Huyện cũng đã tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, 279 hộ thực hiện mô hình chuyển đổi cây trồng và phương pháp sản xuất với 429,32ha (quy mô mỗi hộ từ 0,5ha trở lên). Một số mô hình trong sản xuất nông nghiệp hoạt động hiệu quả, được triển khai nhân rộng trên địa bàn như: HTX Dịch vụ Nông nghiệp Trung Thành liên kết với Công ty TNHH Lương thực Long Vũ sản xuất quy mô 20ha; các HTX dịch vụ nông nghiệp Bảo Xuyên, Tam Thanh liên kết với Công ty TNHH Toản Xuân sản xuất với quy mô 35ha; HTX dịch vụ nông nghiệp Minh Tân liên kết với Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nam Định sản xuất với quy mô 34ha. Duy trì mô hình sản xuất cỏ ngọt quy mô 3ha tại thị trấn Gôi; xây dựng mô hình sản xuất rau sạch tại xã Đại Thắng do Công ty Thần Nông thực hiện; tập trung đánh giá hiệu quả việc thí điểm mô hình trồng sen tại xã Minh Tân tạo cơ sở nhân rộng trên địa bàn huyện. Đến nay, diện tích nuôi trồng thủy sản của huyện là 827ha, sản lượng 6 tháng đầu năm đạt 2.100 tấn, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2021. 

Phong trào xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 được Huyện ủy, UBND huyện tích cực chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện. Đến nay, toàn huyện có 12 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao; 27 thôn, xóm được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), huyện tổ chức tập huấn hướng dẫn các xã, các doanh nghiệp, các HTX, các cơ sở sản xuất đăng ký hoàn thiện sản phẩm, lập hồ sơ trình Hội đồng thẩm định của tỉnh đánh giá, công nhận 8 sản phẩm OCOP gồm: Sản phẩm nước bí đao S24, nước chanh leo S24 của Công ty một thành viên Sản xuất thương mại vận tải Minh Hằng; Sản phẩm dưa leo Baby Kichi ATD, dưa lê Hàn Quốc ATD, dưa lưới ATD của Công ty Cổ phần và đầu tư CNC Thần Nông; Gạo Thiên Trường 900 của Trung tâm Giống cây trồng Nam Định; Bê thui rơm Hùng Oanh; Giò lụa Vũ Chuyên. 

Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, các phong trào thi đua được phát động thường xuyên, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, nổi bật là các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; thi đua “Dạy tốt, học tốt”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… Nhờ đó, chất lượng công tác giáo dục có nhiều chuyển biến, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai thực hiện tốt, các vấn đề an sinh xã hội được đảm bảo.

Cùng với công tác thi đua trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, phong trào thi đua trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của toàn huyện đã hướng nội dung vào thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở đã nêu cao tính tiên phong gương mẫu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, qua đó đã tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong toàn huyện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ phong trào thi đua, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên mọi lĩnh vực; năm 2021, Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện đã thẩm định, tham mưu UBND huyện đề nghị 6 tập thể đã được tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của UBND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ; 16 tập thể được tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 3 tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 10 tập thể, 21 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh.

Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước, kinh tế của huyện phát triển ngày càng toàn diện, các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Đây là động lực quan trọng để thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./. 

Các tin khác