Phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo Bác (kỳ 2)
Học sinh đồng diễn trong Ngày hội Văn hóa - Thể thao truyền thống huyện Hải Hậu năm 2022.
      Ảnh: Khánh Dũng
Học sinh đồng diễn trong Ngày hội Văn hóa - Thể thao truyền thống huyện Hải Hậu năm 2022.    Ảnh: Khánh Dũng
 

Hội nghị “Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân năm 2022” của thị trấn Nam Giang (Nam Trực) đã giải quyết triệt để những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và quyền lợi thiết thực của nhân dân thị trấn. Trong không khí thẳng thắn, cởi mở, với tinh thần xây dựng, hội nghị đã nhận được 23 lượt ý kiến phát biểu trực tiếp. Đảng viên Nguyễn Minh Châu, tổ dân phố số 3 đề nghị, Thường trực Đảng ủy thị trấn có giải pháp tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên ở cơ sở, nhất là các đảng viên đi nước ngoài, đi làm ăn xa bởi thực tế hiện nay công tác Đảng ở chi bộ nông thôn đang đặt ra nhiều vấn đề phát sinh bởi cơ chế kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế… Đồng chí Nguyễn Thành Công, Bí thư Đảng ủy thị trấn Nam Giang phát biểu thẳng thắn nhìn nhận: Những năm qua, tỷ lệ đảng viên đi làm ăn xa của thị trấn ngày càng tăng, dẫn đến việc các chi bộ gặp khó khăn trong công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên. Tuy vậy, Đảng uỷ quan tâm công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đảng viên đi xa nơi cư trú. Thời gian tới, Đảng ủy sẽ tăng cường chỉ đạo các chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ đồng thời, nâng cao nhận thức cho đảng viên về ý thức, trách nhiệm trong việc chuyển sinh hoạt Đảng khi thay đổi nơi cư trú, chuyển công tác, làm việc lưu động. Việc miễn, tạm miễn sinh hoạt Đảng được thực hiện đúng đối tượng, nguyên tắc, nguyện vọng của đảng viên… Cùng với công tác Đảng, những vấn đề vướng mắc, nổi cộm trong công tác quy hoạch đất đai, vệ sinh môi trường, xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu… được nhân dân đề cập đã được các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn lắng nghe, trả lời và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, đề xuất giải pháp khắc phục.

Đồng chí Khúc Mạnh Kiên, TUV, Bí thư Huyện ủy Nam Trực cho biết: Bám sát Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Huyện ủy Nam Trực đã thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trong huyện. Ban Thường vụ huyện ủy đã ban hành kế hoạch hàng năm và phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách các xã, thị trấn; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Uỷ ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, dự chỉ đạo và theo dõi tại hội nghị đối thoại các xã, thị trấn. Các cơ quan chuyên môn tiến hành nắm bắt dư luận xã hội, tập hợp ý kiến của nhân dân; phân loại các ý kiến, kiến nghị theo từng lĩnh vực. Trên cơ sở các ý kiến đã được tổng hợp tại hội nghị cấp xã, UBND huyện tổng hợp, trả lời các ý kiến của người dân. Đến giữa tháng 8-2022, huyện đã có 12/20 xã, thị trấn hoàn thành việc tổ chức hội nghị đối thoại. Đã có 332 câu hỏi được đặt ra cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn trả lời và ý kiến kiến nghị với cấp trên. Thông qua đối thoại, nhiều vấn đề vướng mắc, bức xúc trong nhân dân đã được giải quyết thấu tình, đạt lý, góp phần ổn định tình hình, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Người dân thị trấn Nam Giang (Nam Trực) nêu kiến nghị với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thị trấn tại buổi đối thoại.
      Ảnh: Hoa Xuân

Người dân thị trấn Nam Giang (Nam Trực) nêu kiến nghị với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thị trấn tại buổi đối thoại.

Ảnh: Hoa Xuân

Năm 2018, huyện Hải Hậu được Trung ương chọn là một trong 4 huyện của cả nước xây dựng mô hình thí điểm huyện NTM kiểu mẫu với nội dung “sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững” giai đoạn 2019-2025. Để tạo đột phá, Huyện ủy, UBND huyện Hải Hậu đã phát huy tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu, kết nối tạo sự tin tưởng, đồng thuận và hưởng ứng tích cực của nhân dân. Trong quá trình lãnh đạo thực hiện từng tiêu chí xây dựng NTM, các cấp ủy trong huyện yêu cầu từng cán bộ, đảng viên phát huy vai trò nêu gương, nòng cốt đi đầu, nhất là trong những việc khó như: giải phóng mặt bằng, hiến đất làm đường, huy động đóng góp... đồng thời làm tốt công tác dân vận, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nguồn lực Nhà nước. Từ sự nêu gương và bằng những việc làm cụ thể của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn toàn huyện đã phấn khởi, tin tưởng và tích cực hưởng ứng xây dựng NTM. Nhiều phong trào lớn, thiết thực trong xây dựng NTM đã được thực hiện thắng lợi. Trong năm 2021, tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM của huyện đạt 345,3 tỷ đồng. Đến hết năm 2021, toàn huyện có 34/34 xã, thị trấn được UBND tỉnh công nhận đạt NTM nâng cao năm 2020. Thực hiện Đề án “Xây dựng thí điểm mô hình huyện Hải Hậu NTM kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp” để phát triển bền vững” giai đoạn 2019-2025, có 332/546 xóm đạt và cơ bản đạt xóm NTM kiểu mẫu; Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện đạt chuẩn quốc gia; Trung tâm Y tế huyện đạt chuẩn hạng III; Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu duy trì đạt tiêu chuẩn hạng 2 và đang nâng cấp trở thành bệnh viện thân thiện và bệnh viện kiểu mẫu; huyện đã hình thành 4 cụm công nghiệp và 1 cụm làng nghề thu hút trên 25 nghìn lao động; các vùng sản xuất tập trung về lúa chất lượng, nuôi trồng thủy sản, cây dược liệu. Tổng số sản phẩm OCOP của huyện là 78, trong đó 10 sản phẩm đạt 4 sao và 68 sản phẩm đạt 3 sao.

Một điểm nhấn khác trong thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học và làm theo Bác ở tỉnh ta là phong trào nêu gương về xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở cơ quan, đơn vị. Đồng chí Hoàng Thị Hào, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh cho biết: Phát huy giá trị văn hóa của vùng đất giàu truyền thống, thực hiện vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong xây dựng đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở, thời gian qua, cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh đã ra sức thi đua thực hiện phong trào: “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở, giai đoạn 2019-2025”. Phong trào đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động sâu rộng, triển khai thực hiện với những nội dung thi đua và giải pháp cụ thể, thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi và tạo hiệu ứng tích cực. Điển hình như cụ thể hóa phong trào, Đảng uỷ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh xây dựng văn hóa cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tình hình mới. Đến nay, nghị quyết đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Khối đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc xây dựng văn hóa cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng và người lao động có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp; xây dựng môi trường văn hóa gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh và tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng và tổ chức thực hiện văn hóa tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... Kết quả hàng năm, Đảng bộ có trên 98% cán bộ, đảng viên, quần chúng, người lao động, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong đơn vị; trên 85% cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp là đơn vị đạt chuẩn văn hóa; trên 85% doanh nghiệp thực hiện các tiêu chí về văn hóa doanh nghiệp hoặc được công nhận doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; trên 85% cán bộ, đảng viên, quần chúng, người lao động được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

(Còn nữa)
Văn Trọng - Hoa Xuân

Các tin khác