Sở Nội vụ tổ chức tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm 2022
(Đ/c Đinh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phụ trách thi đua, khen thưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn)
(Đ/c Đinh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phụ trách thi đua, khen thưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn)

Tới dự và phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Đinh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, phụ trách thi đua, khen thưởng nhấn mạnh mục đích của tập huấn nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; trang bị kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; đưa công tác thi đua, khen thưởng đi vào nề nếp, thiết thực, hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại buổi tập huấn, các đồng chí Báo cáo viên của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã truyền đạt 02 chuyên đề: Một số nội dung trọng tâm trong thực hiện Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và Một số điểm mới của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022.

(Đ/c Bùi Quang Khải, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng báo cáo viên chuyên đề 1 tại buổi tập huấn)
(Đ/c Bùi Quang Khải, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng báo cáo viên chuyên đề 1 tại buổi tập huấn)

Với chuyên đề “Một số nội dung trọng tâm trong thực hiện Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, đồng chí Bùi Quang Khải, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng đã nhấn mạnh một số nội dung: lưu ý khi bình xé danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và thẩm quyền khen thưởng; Tuyến trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng; Các mốc thời gian thưc hiện và một số nội dung về hoạt động Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh; nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác, chất lượng tham mưu của cán bộ, công chức trong triển khai thực hiện Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 tại cơ quan, đơn vị, địa phương và hoạt động Cụm, Khối trên địa bàn tỉnh.

(Đ/c Trần Trọng Khuê, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng báo cáo viên chuyên đề 2 tại buổi tập huấn)
(Đ/c Trần Trọng Khuê, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng báo cáo viên chuyên đề 2 tại buổi tập huấn)

Với chuyên đề “Một số điểm mới của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022”, đồng chí Trần Trọng Khuê, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng đã giới thiệu tới lớp tập huấn 08 điểm mới của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022. Thông qua đó, các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên làm công tác thi đua, khen thưởng nắm bắt sơ lược về Luật mới; chủ động nghiên cứu, tham mưu xây dựng quy định/ quy chế công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Tại buổi tập huấn, đồng chí Bùi Quang Khải, Trưởng phòng Nghiệp vụ đã giải đáp những câu hỏi, vướng mắc của các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức nhân viên làm công tác thi đua, khen thưởng trong triển khai thực hiện công tác. Các vướng mắc chủ yếu liên quan tới: thẩm quyền khen thưởng; việc công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến ;…

(Đ/c Hoàng Thị Hào, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng phát biểu tại buổi tập huấn)
(Đ/c Hoàng Thị Hào, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng phát biểu, quán triệt một số nội dung tại buổi tập huấn)

Thời gian còn lại của buổi tập huấn, đồng chí Hoàng Thị Hào, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng đã quán triệt những nội dung trọng tâm trong việc tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 của các cụm, khối thi đua và tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; việc bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng theo đúng thẩm quyền khen thưởng, đảm bảo đúng tuyến trình khen thưởng và đầy đủ thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng theo quy định hiện hành. Kết luận lớp tập huấn, đồng chí đề nghị các đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên cập nhật những quy định hiện hành của Nhà nước về thi đua, khen thưởng đặc biệt là Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022, nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn, có nhiều giải pháp, biện pháp sáng tạo, sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị để tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Đồng thời vận dụng, phát huy những cách làm hay, hiệu quả, phù hợp để tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng ở địa phương, cơ quan đơn vị mình đạt hiệu quả cao nhất, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi đua khen thưởng của tỉnh trong thời gian tới./.

Các tin khác