Xã Giao Phong đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022

 

Năm 2020, xã Giao Phong được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020. Xác định nhiệm vụ xây dựng NTM có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Giao Phong quyết tâm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí và phấn đấu xây dựng NTM kiểu mẫu. Kết quả đã huy động nguồn lực xây dựng xã NTM kiểu mẫu tổng kinh phí thực hiện đến nay đạt hơn 196 tỷ đồng; trong đó ngân sách xã hơn 102 tỷ đồng, ngân sách của huyện hơn 14 tỷ đồng, tỉnh hỗ trợ 3,5 tỷ đồng, vốn huy động, đóng góp ủng hộ của nhân dân và con em xa quê 11 tỷ đồng. Đến thời điểm này Giao Phong đã đạt 4/4 nhóm tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, trong đó nhiều tiêu chí nổi trội vượt chỉ tiêu đề ra như thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 73 triệu đồng. Năm 2021, xã có 4 sản phẩm OCOP được xếp hạng 3 sao cấp tỉnh.  Liên tục từ năm 2015 đến nay giáo dục của xã là điểm sáng trong ngành Giáo dục tỉnh và huyện; 100% các trường học đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn. 100% người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế từ tuyến cơ sở. Trên 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh có hồ sơ điện tử. 100% người dân được sử dụng nước sạch trong sinh hoạt và nguồn điện lưới an toàn, hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2021 là 0,61%, đều là đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Giao Phong.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Giao Phong.

Liên tục các năm từ 2016 đến nay xã Giao Phong đã được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc về những thành tích trong xây dựng NTM. Đặc biệt tháng 9-2022, xã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; được UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đầu tiên trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Giao Phong Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng đã biểu dương, ghi nhận, chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Giao Phong đạt được trong thời gian qua và yêu cầu thời gian tới xã Giao Phong tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học công nghệ; phát triển các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, qua đó tạo việc làm, nâng cao thu nhập của người dân và chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn theo hướng bền vững… Phát huy vai trò của người dân, cộng đồng, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc quản lý, bảo vệ, làm đẹp cảnh quan môi trường nông thôn; phát động thường xuyên, liên tục phong trào toàn dân tham gia xây dựng nông thôn “sáng - xanh - sạch - đẹp”, để phong trào thực sự trở thành nếp sống, thói quen của người dân ở các thôn, xóm. Giao Sở NN và PTNT, huyện Giao Thủy và các đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn xã Giao Phong triển khai các giải pháp nhằm duy trì, hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí NTM kiểu mẫu theo hướng bền vững, nhất là các tiêu chí về môi trường, chuyển đổi số, thôn xóm thông minh, xã thông minh./.

Các tin khác