image banner
Kế hoạch về việc tiếp nhận vào làm công chức cấp huyện trở lên của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
Lượt xem: 1449
Ngày 23/4/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về việc tiếp nhận viên chức, công chức cấp xã vào làm công chức cấp huyện trở lên

Cụ thể nội dung Kế hoạch như sau:

I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN

1. Số lượng: Tiếp nhận vào làm công chức 42 người của 12 cơ quan, đơn vị, cụ thể:

- Sở Y tế:

- Sở Khoa học và Công nghệ:

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

03 người.

01 người.

01 người.

- Sở Nội vụ:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Sở Xây dựng:

- Huyện Giao Thuỷ:

- Huyện Vụ Bản:

- Huyện Ý Yên:

- Huyện Xuân Trường:

02 người.

01 người.

01 người.

14 người (05 người vào VTVL lãnh đạo, quản lý, 09 người vào VTVL chuyên môn).

01 người.

08 người

03 người.

04 người.

03 người.

          Chi tiết tại Phụ lục I và II kèm theo kế hoạch             

              2. Vị trí việc làm, tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận:

a) Vị trí việc làm, biên chế: Cơ quan, đơn vị còn chỉ tiêu biên chế so với biên chế giao năm 2024 và đảm bảo phương án tinh giản biên chế giai đoạn 2024-2026; đảm bảo cơ cấu ngạch công chức, phù hợp với vị trí việc làm đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

b) Đối tượng: Đối tượng tiếp nhận vào làm công chức theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ.

c) Đạt yêu cầu về năng lực, trình độ, kỹ năng theo Bản mô tả công việc và Khung năng lực từng vị trí việc làm đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh, cụ thể như sau:

- Có thời gian công tác từ đủ 5 năm trở lên làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không tính thời gian tập sự, thử việc).

- Có trình độ đào tạo với ngành hoặc chuyên ngành phù hợp vị trí việc làm cần tuyển.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và tương đương, có trình độ lý luận chính trị theo tiêu chuẩn chức danh đối với vị trí lãnh đạo, quản lý.

- Có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.

d) Đảm bảo VTVL, tiêu chuẩn ngạch được bổ nhiệm sau khi tiếp nhận: Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương theo tiêu chuẩn ngạch công chức quy định; có kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ theo quy định.

           III. NỘI DUNG
Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ, Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ

          IV. THỜI GIAN: Dự kiến xong trước ngày 15/6/2024.

                    Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Kế hoạch tại đây Kế hoạch tiếp nhận Công chức.pdf

 

1. PL I kèm theo Kế hoạch.pdf
1. PL II kèm theo Kế hoạch.pdf

Phòng Công chức, Viên chức
Tin khác
1 2 3 4 5 
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Video Sự Kiện
  • Đề án: Mở rộng địa giới hành chính TP Nam Định, thành lập 03 phường và sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc TP Nam Định, huyện Mỹ Lộc và Đề án: Sắp xếp ĐVHC cấp xã tỉnh Nam Định
  • Video: Tiền thưởng các danh hiệu thi đua, khen thưởng từ 2024 tăng mạnh?
  • Lương Hưu Đang Hưởng Bị Cắt Khi Nào? Có Được Nhận Quyền Lợi Thay Thế Không?
  • Video: Cách phân loại để trả lương theo vị trí việc làm như thế nào?
  • Video: [Dự đoán] Mức lương cơ sở năm 2024 sẽ như thế nào?
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1