image banner
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm giáo viên thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Giao Thuỷ năm 2023
Lượt xem: 2061

Ngày 02/10/2023, Uỷ ban nhân dân huyện Giao Thuỷ đã ban hành Thông báo số 170/TB-UBND về việc tuyển dụng viên chc vào làm giáo viên ti các trưng mm non, trường tiểu học công lập, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thuộc UBND huyện Giao Thủy năm 2023, cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 136 chỉ tiêu

Vị trí việc làm tuyển dụng:

+ V trí vic làm Giáo viên mm non: Ch tiêu tuyn dng là 75 ch tiêu, chc danh ngh nghip Giáo viên mm non hng III (mã s V.07.02.26).

+ V trí vic làm Giáo viên tiu hc: Ch tiêu tuyn dng là 61 ch tiêu, chc danh ngh nghip Giáo viên tiu hc hng III (mã s V.07.03.29) trong đó:

Vị trí việc làm Giáo viên tiểu học dạy Văn hoá: 40 chỉ tiêu.

Vị trí việc làm Giáo viên tiểu học dạy môn Tiếng Anh: 12 chỉ tiêu.

Vị trí việc làm Giáo viên tiểu học dạy môn Giáo dục thể chất: 06 chỉ tiêu.

Vị trí việc làm Giáo viên tiểu học dạy trẻ khuyết tật: 03 chỉ tiêu.

+ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -Giáo dục thường xuyên: 02 chỉ tiêu.

- Điều kiện đăng ký tuyển dụng: Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân  tc,  nam,  n, thành phn xã hi, tín ngưng, tôn giáo đưc đăng ký d tuyn viên chc: có quc tch Vit Nam và cư trú ti Vit Nam; T đ18 tui tr lên; Có Phiếu đăng ký d tuyn (theo mu đính kèm Thông báo này); Có lý lch rõ ràng; Có văn bng, chng chđào to phù hp vi v trí vic làm; Đ sc khe đ thc hin công vic hoc nhim v.

Hình thức, thời hạn nộp và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển bằng một trong ba hình thức sau:

+ Np Phiếu đăng ký d tuyn trc tiếp ti B phn tiếp nhn và tr kết qu ca UBND huyn Giao Thy;

+ Np Phiếu đăng ký d tuyn gi theo đưng bưu chính;

+ Np Phiếu đăng ký d tuyn qua Cng thông tin đin t ca UBND huyn Giao  Thy  ti đa  ch:  http://giaothuy.namdinh.gov.vn  (vào  banner  Tuyn  dng công  chc -viên  chc và làm theo hưng  dn,  np  h sơ ti  th tc  hành  chính “Thi tuyn viên chc”).

- Thi hn np Phiếu đăng ký d tuyn

+ Thi hn ngưi đăng ký d tuyn np trc tiếp Phiếu đăng ký d tuyn: t ngày 03/10/2023 đến 17 gi ngày 13/11/2023 (trong gi hành chính ca các ngày làm vic).

+ Thi  hn ngưi đăng ký d tuyn  np  Phiếu đăng ký d tuyn  gi  theo đưng bưu chính: t ngày  03/10/2023 đến  ngày  06/11/2023  (du bưu đin đóng trên phong bì đng Phiếu đăng ký d tuyn gi đi chm nht là ngày 06/11/2023 và đưc  gi đến đa đim  tiếp  nhn  Phiếu đăng ký d tuyn trưc  17  gi ngày 13/11/2023).

+ Thi hn ngưi đăng ký d tuyn np Phiếu đăng ký d tuyn qua Cng thông tin đin t ca UBND huyn Giao Thy ti đa ch: http://giaothuy.namdinh.gov.vn: t ngày 03/10/2023 đến ngày 08/11/2023 (đ UBND huyn Giao Thy lp danh sách và tng hp danh sách thí sinh đăng ký d tuyn).

Lưu ý: Khi np Phiếu đăng ký d tuyn bng hình thc np trc tiếp hoc gi theo đưng bưu chính thì kèm thêm 03 phong bì thư có dán tem, ghi rõ htên, đa ch ca ngưi nhn và s đin thoi di đng đ liên h (báo tin).

- Thời hạn, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

+ Thời  hạn  tiếp  nhận  trực  tiếp  Phiếu đăng ký dự tuyển  và  tiếp  nhận  Phiếu đăng ký dự tuyển  từ đường bưu chính gửi đến:  từ ngày  03/10/2023 đến  17  giờ ngày 13/11/2023 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc).

+ Địa điểm  tiếp  nhận  Phiếu đăng ký dự tuyển đối  với  hình  thức  nộp  trực tiếp và theo đường bưu chính: Bộ phận  tiếp  nhận  và  trả kết  quả của  UBND huyện Giao Thủy, địa chỉ: thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Số điện thoại liên hệ: 0982 240 250.

 

MAU-PHIEU-DKDT.docx

Tin khác
1 2 3 
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Video Sự Kiện
  • Video: Cách phân loại để trả lương theo vị trí việc làm như thế nào?
  • Video: [Dự đoán] Mức lương cơ sở năm 2024 sẽ như thế nào?
  • Chính thức có lộ trình sáp nhập xã, huyện 2023-2025
  • Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Sẽ Nhận Thêm 2 Tin Vui Về Tiền Lương Từ 2024
  • Video: Mỗi người đều có 3 dãy số định danh cần nhớ: Đó là gì?
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1