image banner
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm giáo viên Tiểu học, giáo viên mầm non tại các trường tiểu học, mầm non công lập thuộc UBND huyện Hải Hậu năm 2023
Lượt xem: 1571

Ngày 29/9/2023, UBND huyện Hải Hậu đã ban hành Thông báo số 523/TB-UBND về việcTuyển dụng viên chức vào làm giáo viên Tiểu học, giáo viên mầm non tại các trường tiểu học, mầm non công lập thuộc UBND huyện Hải Hậu năm 2023, cụ thể như sau:

I.  Vị trí việc làm và chỉ tiêu tuyển dụng

1.  Giáo viên Tiểu học

a)  Chỉ tiêu tuyển dụng: 174 chỉ tiêu, chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29), trong đó:

-  Vị trí việc làm Giáo viên tiểu học dạy môn Văn hoá: 141 chỉ tiêu.

-  Vị trí việc làm Giáo viên tiểu học dạy môn Giáo dục thể chất: 09 chỉ tiêu

-  Vị trí việc làm Giáo viên tiểu học dạy môn Tiếng Anh: 16 chỉ tiêu

-  Vị trí việc làm Giáo viên tiểu học dạy môn Tin học Công nghệ: 08 chỉ tiêu

b)  Chỉ tiêu tuyển dụng của từng đơn vị trường học:

Trong đó:

STT

Đơn vị

Chỉ tiêu tuyển dụng

VTVL

giáo viên tiểu học dạy môn

VTVL giáo viên tiểu học dạy môn

Giáo dục thể

VTVL giáo viên tiểu học dạy

môn Tiếng

VTVL giáo viên tiểu học dạy môn Tin

học và công

Văn hóa

chất

Anh

nghệ

1

Trường Tiểu học Hải An

6

5

1

2

Trường Tiểu học Hải Anh

7

7

3

Trường Tiểu học Hải Bắc

2

2

4

Trường Tiểu học Hải Châu

1

1


Trong đó:

STT

Đơn vị

Chỉ tiêu tuyển dụng

VTVL

giáo viên tiểu học dạy môn

VTVL giáo viên tiểu học dạy môn Giáo dục thể

VTVL giáo viên tiểu học dạy môn Tiếng

VTVL giáo viên tiểu học dạy môn Tin học và công

Văn hóa

chất

Anh

nghệ

5

Trường Tiểu học Hải Chính

5

4

1

6

Trường Tiểu học Hải Cường

4

4

7

Trường Tiểu học Hải Đông

4

1

2

1

8

Trường Tiểu học Hải Đường

5

5

9

Trường Tiểu học Hải Giang

2

2

10

Trường Tiểu học Hải Hà

6

4

1

1

11

Trường Tiểu học Hải Hoà

2

2

12

Trường Tiểu học Hải Hưng

9

7

1

1

13

Trường Tiểu học Hải Long

4

3

1

14

Trường Tiểu học Hải Lộc

4

4

15

Trường Tiểu học Hải Lý

17

13

1

2

1

16

Trường Tiểu học Hải Minh

13

11

1

1

17

Trường Tiểu học Hải Nam

1

1

18

Trường Tiểu học Hải Ninh

1

1

19

Trường Tiểu học Hải Phong

3

3

20

Trường Tiểu học Hải Phú

8

5

2

1

21

Trường Tiểu học Hải Phúc

6

4

1

1

22

Trường Tiểu học Hải Phương

6

6

23

Trường Tiểu học Hải Quang

4

4

24

Trường Tiểu học Hải Sơn

2

1

1

25

Trường Tiểu học Hải Tân

4

4

26

Trường Tiểu học Hải Tây

5

4

1

27

Trường Tiểu học Hải Thanh

3

2

1

28

Trường Tiểu học Hải Triều

9

7

1

1

29

Trường Tiểu học Hải Trung

3

3


Trong đó:

STT

Đơn vị

Chỉ tiêu tuyển dụng

VTVL

giáo viên tiểu học dạy môn

VTVL giáo viên tiểu học dạy môn Giáo dục thể

VTVL giáo viên tiểu học dạy môn Tiếng

VTVL giáo viên tiểu học dạy môn Tin học và công

Văn hóa

chất

Anh

nghệ

30

Trường Tiểu học Hải Vân

8

6

1

1

31

Trường Tiểu học Hải Xuân

12

9

2

1

32

Trường Tiểu học thị trấn Cồn

6

5

1

33

Trường Tiểu học thị trấn Yên Định

2

1

1

TỔNG CỘNG

174

141

9

16

8

2. Giáo viên Mầm non

a)   Chỉ tiêu tuyển dụng: 125 chỉ tiêu, chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26).

b)  Chỉ tiêu tuyển dụng của từng đơn vị trường học:

STT

Tên trường

Chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm giáo viên mầm non

1

Trường Mầm non Hải Anh

12

2

Trường Mầm non Hải Bắc

5

3

Trường Mầm non Hải Châu

2

4

Trường Mầm non Hải Chính

4

5

Trường Mầm non Hải Cường

6

6

Trường Mầm non Hải Đông

2

7

Trường Mầm non Hải Đường

1

8

Trường Mầm non Hải Giang

2

9

Trường Mầm non Hải Hà

5

10

Trường Mầm non Hải Hòa

2

11

Trường Mầm non Hải Hưng

2


STT

Tên trường

Chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm giáo viên mầm non

12

Trường Mầm non Hải Long

2

13

Trường Mầm non Hải Lộc

3

14

Trường Mầm non Hải Lý

7

15

Trường Mầm non Hải Minh

5

16

Trường Mầm non Hải Nam

6

17

Trường Mầm non Hải Phú

5

18

Trường Mầm non Hải Phúc

5

19

Trường Mầm non Hải Quang

1

20

Trường Mầm non Hải Sơn

1

21

Trường Mầm non Hải Tân

7

22

Trường Mầm non Hải Tây

3

23

Trường Mầm non Hải Triều

6

24

Trường Mầm non Hải Trung

4

25

Trường Mầm non Hải Vân

11

26

Trường Mầm non Hải Xuân

12

27

Trường Mầm non thị trấn Cồn

3

28

Trường Mầm non thị trấn Yên Định

1

Tổng

125

II.  Tiêu chuẩn, điều kiện đăng dự tuyển

1.  Tiêu chuẩn, điều kiện chung

a)   Người đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng dự tuyển viên chức:

-  Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

-  Từ đủ 18 tuổi trở lên;


-  Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm Thông báo này);

-  Có lý lịch rõ ràng;

-  Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

-  Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

                 III. Kê khai Phiếu đăng dự tuyển, hình thức, thời hạn, địa điểm nộp, tiếp nhận Phiếu đăng dự tuyển, phương thức tuyển dụng chi tiết trong Thông báo số 523/TB-UBND ngày 29/9/2023 của UBND huyện Hải Hậu.

                     Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Thông báo tại đây./523-TB-UBND-TB-tuyen-dung.pdf

 

2-Phieu-Dang-Ky-TieuHoc.doc

3-Phieu-Dang-ky-MamNon.doc

Phòng CCVC
Tin khác
1 2 3 
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Video Sự Kiện
  • Video: Cách phân loại để trả lương theo vị trí việc làm như thế nào?
  • Video: [Dự đoán] Mức lương cơ sở năm 2024 sẽ như thế nào?
  • Chính thức có lộ trình sáp nhập xã, huyện 2023-2025
  • Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Sẽ Nhận Thêm 2 Tin Vui Về Tiền Lương Từ 2024
  • Video: Mỗi người đều có 3 dãy số định danh cần nhớ: Đó là gì?
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1