image banner
Thông báo Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập thuộc UBND huyện Nghĩa Hưng năm 2023
Lượt xem: 2239
Ngày 7/9/2023, UBND huyện Nghĩa Hưng đã ban hành Thông báo số 269/TB-UBND về việc Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập thuộc UBND huyện Nghĩa Hưng năm 2023, cụ thể như sau

I. VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

 1. Khối Mầm non: 56 chỉ tiêu

 a) Vị trí việc làm Giáo viên Mầm non - Chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26: 35 chỉ tiêu.

b) Vị trí việc làm Kế toán - Chức danh nghề nghiệp Kế toán viên trung cấp - Mã số 06.032: 21 chỉ tiêu

Cụ thể như sau:

Số TT

Đơn vị chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng

Trong đó:

Vị trí việc

làm Giáo viên mầm

 

Vị trí việc làm Kế toán

non

1

Trường Mầm non Nghĩa Đồng

2

1

1

2

Trường Mầm non xã Nghĩa Thịnh

1

1

0

3

Trường Mầm non xã Nghĩa Thái

3

2

1

4

Trường Mầm non Hoàng Nam

3

2

1

5

Trường Mầm non Nghĩa Minh

2

1

1

6

Trường Mầm non Nghĩa Châu

3

2

1

7

Trường Mầm non xã Nghĩa Trung

2

1

1

8

Trường Mầm non xã Nghĩa Sơn

3

2

1

9

Trường Mầm non TT Liễu Đề

5

4

1

10

Trường Mầm non Nghĩa Lạc

2

1

1

11

Trường Mầm non Nghĩa Hồng

2

1

1

12

Trường Mầm non xã Nghĩa Phong

2

1

1

13

Trường Mầm non xã Nghĩa Phú

2

1

1

14

Trường Mầm non xã Nghĩa Tân

2

1

1

15

Trường Mầm non xã Nghĩa Bình

1

1

0

16

Trường Mầm non xã Phúc Thắng

2

1

1

17

Trường Mầm non Nghĩa Lợi

1

1

0

18

Trường Mầm non xã Nghĩa Thành

1

0

1

19

Trường Mầm non Nghĩa Lâm

2

1

1

20

Trường Mầm non Nghĩa Hùng

3

2

1

21

Trường Mầm non Nghĩa Hải

5

4

1

22

Trường Mầm non TT Quỹ Nhất

2

1

1

23

Trường Mầm non TT Rạng Đông

3

2

1

24

Trường Mầm non Nam Điền

2

1

1

Tổng

56

35

21

                2. Khối Tiểu học: 62 chỉ tiêu

a)   Vị trí việc làm Giáo viên Tiểu học - Chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu họchạng III - số V.07.03.29: 60 chỉ tiêu, trong đó:

-   Vị trí việc làm Giáo viên Tiểu học dạy Văn hoá: 45 chỉ tiêu

-  Vị trí việc làm Giáo viên Tiểu học dạy môn Giáo dục thể chất: 06 chỉ tiêu.

-   Vị trí việc làm Giáo viên Tiểu học dạy môn Tiếng Anh: 09 chỉ tiêu.

b)   Vị trí việc làm Kế toán - Chức danh nghề nghiệp Kế toán viên trung cấp - số 06.032: 02 chỉ tiêu.

Cụ thể như sau:

Số TT

Đơn vị chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng

Trong đó:

VTVL

Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa

VTVL

Giáo viên tiểu học dạy môn Tiếng Anh

VTVL

Giáo viên tiểu học dạy môn Giáo dục thể chất

VTVL

Kế toán

1

Trường Tiểu học Nghĩa Đồng

1

1

2

Trường Tiểu học Nghĩa Thịnh

1

1

3

Trường Tiểu học Nghĩa Thái

2

1

1

4

Trường Tiểu học Hoàng Nam

2

1

1

5

Trường Tiểu học Nghĩa Minh

1

1

6

Trường Tiểu học Nghĩa Châu

1

1

7

Trường Tiểu học Nghĩa Trung

5

4

1

8

Trường Tiểu học Nghĩa Sơn

3

2

1

9

Trường Tiểu học TT Liễu Đề

1

1

10

Trường Tiểu học Nghĩa Lạc

4

3

1

11

Trường Tiểu học Nghĩa Hồng

2

2

12

Trường Tiểu học Nghĩa Phong

4

3

1

13

Trường Tiểu học Nghĩa Tân

1

1

14

Trường Tiểu học Nghĩa Bình

4

4

15

Trường Tiểu học Phúc Thắng

4

3

1

16

Trường Tiểu học Nghĩa Lợi

1

1

17

Trường Tiểu học Nghĩa Lâm

4

2

1

1

18

Trường Tiểu học Nghĩa Hùng

2

1

1

19

Trường Tiểu học Nghĩa Hải

5

3

1

1

20

Trường Tiểu học TT Quỹ Nhất

4

4

21

Trường Tiểu học TT Rạng Đông

5

3

1

1

22

Trường Tiểu học Nam Điền

5

3

1

1

Tổng

62

45

9

6

2

         3. Khối Trung học sở

Vị trí việc làm Kế toán Trường Trung học sở thị trấn Liễu Đề - Chức    danh nghề nghiệp Kế toán viên trung cấp - số 06.032: 01 chỉ tiêu

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐỐI VỚI NGƯỜI DỰ TUYỂN

Người đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

-   Có quốc tịch Việt Nam trú tại Việt Nam;

-   Từ đủ 18 tuổi trở lên;

-   Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu đính kèm Thông báo này);

-   lịch ràng;

-   văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

-   Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

  III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG

a) Đối với Vị trí việc làm Kế toán của các trường Mầm non, Tiểu học Trung học cơ sở: Phương thức tuyển dụng là xét tuyển.

b)    Đối với Vị trí việc làm Giáo viên Mầm non Vị trí việc làm Giáo viên Tiểu học:

Sau khi tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng viên chức sẽ xem xét, trình UBND huyện quyết định phương thức tuyển dụng là thi tuyển hoặc xét tuyển.

                Trường hợp tất cả người đăng dự tuyển tài liệu minh chứng đủ giá trị pháp lý của cơ quan có thẩm quyền cấp về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và có khả năng sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển của khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc kê khai rõ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong Phiếu đăng ký dự tuyển thì mới tổ chức tuyển dụng bằng phương thức xét tuyển.

         IV. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG, KÊ KHAI PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP, TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

        Cụ thể tại Thông báo số 269/TB-UBND ngày 7/9/2023 của UBND huyện Nghĩa Hưng.

  Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Thông báo tại đâyThong-bao-tuyen-dung-Giao-vien-nhan-vien-Ke-toan-nam-2023-huyen-Nghia-Hung.pdf

Mau-phieu-ke-khai-du-thi-tuyen-vien-chuc.doc
Phòng CCVC
Tin khác
1 2 3 
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Video Sự Kiện
  • Video: Cách phân loại để trả lương theo vị trí việc làm như thế nào?
  • Video: [Dự đoán] Mức lương cơ sở năm 2024 sẽ như thế nào?
  • Chính thức có lộ trình sáp nhập xã, huyện 2023-2025
  • Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Sẽ Nhận Thêm 2 Tin Vui Về Tiền Lương Từ 2024
  • Video: Mỗi người đều có 3 dãy số định danh cần nhớ: Đó là gì?
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 58
  • Hôm nay: 2111
  • Trong tuần: 24 282
  • Tất cả: 16029282