Huyện Giao Thuỷ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu, trong đó: Chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự: 01 chỉ tiêu, Chức danh Văn phòng Thống kê: 03 chỉ tiêu, Chức danh Địa chính- Nông nghiệp- Xây dựng và môi trường (đối với xã) và Địa chính- Xây dựng- Đô thị và Môi trường (đối với thị trấn): 07 chỉ tiêu, Chức danh Tài chính - Kế toán: 03 chỉ tiêu, Chức danh Văn hóa Xã hội: 04 chỉ tiêu, Chức danh Tư pháp Hộ tịch: 01 chỉ tiêu.

 Điều kiện đăng ký tuyển dụng: 

* Điều kiện chung: Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; Đủ 18 tuổi trở lên; Có phiếu đăng ký dự tuyển, có hồ sơ dự tuyển (đối với các trường hợp xét tuyển và tuyển dụng đặc biệt); Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương; am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn đăng ký dự tuyển; Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo quy định;

Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông;  Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng, cụ thể: Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của UBND tỉnh đối với chức danh công chức cấp xã cần tuyển; riêng đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự trình độ chuyên môn thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp được sử dụng để đăng ký dự tuyển thì phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, chứng nhận theo quy định.

Trình độ tin học: Có chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông hoặc chứng chỉ quy đổi tương đương.

* Đối với thí sinh dự tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự ngoài các tiêu chuẩn nêu trên còn phải có các tiêu chuẩn sau: Có năng lực tham mưu cho cấp ủy, UBND cấp xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, Chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước trên địa bàn xã, thị trấn; Đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về dân quân, tự vệ.

Ưu tiên tuyến dụng trong trường hợp đặc biệt trước, sau đó UBND huyện Giao Thuỷ mới thực hiện tuyển dụng theo phương thức thi tuyển và xét tuyển.

Hình thức nộp: Nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển Hồ sơ dự tuyển (Phiếu đăng ký dự tuyển có thể gửi qua đường bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nam Định tại địa chỉ: dichvucong.namdinh.gov.vn.)

Thời hạn tiếp nhận: 30 ngày, kể từ ngày 19/8/2021 đến 17 giờ ngày 20/9/2021

Lệ phí dự tuyển: 500.000đ/người.

Địa điểm, thời gian tiếp nhận: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” của UBND huyện Giao Thủy; địa chỉ: TDP 3 thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, số điện thoại liên hệ: 0982 240 205; Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc kể từ ngày 19/8/2021 đến 17 giờ ngày 20/9/2021

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Thông báo số 152/TB-UBND

/Uploads/2021/9/44/8/TB TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN GIAO THỦY NĂM 2021.pdf

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác