Kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non huyện Giao Thuỷ năm 2021

Số lượng viên chức đề nghị tuyển dụng: 47 người

Thời gian dự kiến tổ chức tuyển dụng: Tháng 8/2021

Điều kiện về trình độ tuyển dụng: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ngành/chuyên ngành sư phạm mầm non, giáo dục mầm non hoặc ngành ghép (trong đó có ngành sư phạm mầm non hoặc giáo dục mầm non).

Thông báo tuyển dụng sẽ được đăng tải trên Báo Nam Định, trang thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân huyện Giao Thuỷ, niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” của UBND huyện Giao Thuỷ, trụ sở Phòng Nội vụ và Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Giao Thuỷ.

Liên quan đến nội dung trên, ngày 29/7/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định có Công văn số 676/UBND-VP8 v/v tuyển dụng viên chức vào làm giáo viên dạy mầm non của huyện Giao Thuỷ. Theo đó, đồng ý cho UBND huyện Giao Thuỷ tổ chức tuyển dụng 47 chỉ tiêu viên chức vào làm giáo viên mầm non.

Toàn văn Kế hoạch số 93/KH-UBNDngày 19/7/2021 của UBND huyện Giao Thuỷ;

ng văn số 676/UBND-VP8 ngày29/7/2021 của UBND tỉnh.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác